Krever at fylkesmannens vedtak omgjøres

Krever at fylkesmannens vedtak omgjøres

PBL frykter at flere hundre barnehager kan få krav om tilbakebetaling av tilskudd etter at Oslo kommune vant frem med sitt krav basert på lave personalkostnader. PBL-leder Anne Lindboe ber nå Kunnskapsdepartementet vurdere lovanvendelsen i saken.

Publisert:

Årsaken er at Oslo kommune nylig fikk medhold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus når det gjelder krav om tilbakebetaling av tilskudd i to barnehager helt tilbake til 2014, basert på at barnehagene hadde for lave personalkostnader sammenlignet med kommunens egne barnehager.

Ugyldig vedtak

PBL mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus har basert seg på uriktig faktum i saken og at vedtaket derfor er å anse som ugyldig.

– Vi mener det er gjort en rekke feil i saken. Noe som i sum gir et helt galt bilde av de samlede personalkostnadene, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Blant annet mener PBL det er gjort følgende feil:

  • Feil ved beregning av ansiennitetens betydning, ved at det åpenbart må være brukt feil lønnsnivå som grunnlag.
  • Feil beregning av kostnader til pensjon ut fra ansienniteten til de ansatte.
  • Feil i anslag over besparelser ved å lavere bemanning.
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ikke gjort en selvstendig vurdering av saken.

Omfattende konsekvenser

PBL mener Fylkesmannens vedtak er i strid med departementets lovforståelse og vil derfor ha saken vurdert av eieren av forskriften - Kunnskapsdepartementet.

– Hvis denne logikken som Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt til grunn sprer seg, vil det være et betydelig antall barnehager som blir rammet. Vi snakker om mange titalls barnehager i Oslo og et hundretalls barnehager på landsbasis. Det vil gjelde alle ulike typer private aktører, sier Anne Lindboe.

Torsdag var PBL-direktøren i møte med departementet for å belyse saken.

Bydel Bjerke i Oslo fattet vedtak om tilbakebetaling av tilskudd fra 2014 i oktober i fjor. Vedtaket har vært påklaget og da Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom med sin avgjørelse nylig, var det et endelig vedtak som ikke kan påklages.

Advokat i PBL, Einar Brunes, har begjært omgjøring av klagevedtaket.

– Fylkesmannen har basert seg på uriktig faktum i saken. Saksbehandlingsfeilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og klagevedtaket er å anse som ugyldig, skriver Brunes i begjæringen. 

Åpenbar feil

Reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er hjemlet i § 14 i barnehageloven og i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.

Formålet med regelverket er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Erfaringene med tidligere tilsynssaker er at regelverket er vanskelig å forstå, både for barnehager og myndighetene. De fleste tidligere sakene er kjent ugyldige på grunn av feil lovforståelse av kommunen. Lindboe mener det er åpenbart at det samme har skjedd i denne saken – med fylkesmannens velsignelse.

– Også PBL er veldig opptatt av at pengene bevilget til barnehager skal komme barna i barnehagen til gode. Vi er glade for at eventuelle reelle eksempler på det motsatte blir avdekket og ryddet opp i. Men det er avgjørende for tilliten til hele systemet at det er reelle regelbrudd som avdekkes og slås ned på, sier hun.