Forskuttering av strømkostnader: Forventer at kommunene gir samtidig finansiering

Forskuttering av strømkostnader: Forventer at kommunene gir samtidig finansiering

Mange barnehager tar kontakt med PBL om de høye strømprisene og tilskudd som ikke strekker til. PBL mener kommunene bør sørge for samtidig finansiering. Om nødvendig er PBLs klare råd at barnehagene bør be kommunen om forskuttering av tilskudd.

Publisert:

KS og PBL ble i februar enige om at private barnehager må få en større grad av samtidig finansiering for å dekke økte kostnader knyttet til koronapandemien og/eller økte strømpriser.

PBL har tatt saken opp med ansvarlige myndigheter og kommenterte blant annet saken i dette nyhetsinnslaget på NRK Dagsrevyen nylig (sak 4).

Toårig etterslep gir problemer

Det toårige etterslepet i regelverket for tilskudd gjør at private barnehager først i 2024 vil få tilskudd som tar høyde for økte strømkostnader i 2022. Dette er svært krevende for mange barnehager som fra før er i en utfordrende økonomisk situasjon.

Les anbefalingen fra KS og PBL her.  

PBL erfarer at enkelte kommuner har forskuttert tilskudd til private barnehager. Men de aller fleste kommunene gjør ikke noe med dette, før eventuelt barnehagene tar problemet opp med sin kommune.

Ber kommunene rydde opp

Barnehager som har behov for samtidig finansiering av økte strømkostnader, må derfor ta opp problematikken med sin kommune.

– Vi forventer at kommunene følger anbefalingene fra KS og PBL, at de forskutterer tilskudd til barnehagene. Kommunene bør selv ta dette initiativet og sørge for at barn og barnehager blir likebehandlet i størst mulig grad. Men siden de fleste kommunene så langt ikke har gjort noe med dette selv, bør de private barnehagene sammen ta initiativ overfor sin kommune, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Private barnehager må være innforstått med at eventuelt økt tilskudd som følge av slik forskuttering i 2022, vil trekkes fra endelig satsberegning i 2024.

I anbefalingen fra KS og PBL presiseres det at nødvendig dokumentasjon av de kommunale barnehagenes merkostnader må foreligge. Dette er avgjørende for at PBL skal kunne kontrollere at beregningsgrunnlag og tilskudd er korrekt.

Hvordan går barnehagen frem?

– Forskuttering av tilskudd gir en mer komplisert tilskuddsberegning og merarbeid både for kommunene og for private barnehager. Samtidig er dette et helt nødvendig tiltak i en situasjon hvor mange barnehager fra før har en krevende økonomi som følge av kutt og realnedgang i tilskudd. For barnehager i store deler av landet kommer prisstigningen, spesielt på strøm, på toppen av dette, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL oppfordrer medlemmene til å diskuter problematikken med høye strømkostnader med andre private barnehager i kommunen, eventuelt i PBLs lokallag dersom slikt er etablert. Dersom de andre barnehagene er av samme oppfatning, bør dere i fellesskap kontakte egen kommune.

Ta gjerne problematikken opp med både lokalpolitikere og administrasjonen og henvis da til den felles anbefalingen fra kommunesektorens interesseorganisasjon KS og PBL.

Ta gjerne kontakt med PBL dersom det er spørsmål til dette.