KS og PBL: Anbefaler kommunene å dekke korona- og strømkostnader i år

KS og PBL: Anbefaler kommunene å dekke korona- og strømkostnader i år

I denne fasen av pandemien har mange barnehager store merkostnader på grunn av høyt sykefravær og mye vikarbruk. I en ny, felles anbefaling oppfordrer KS og PBL kommunene til å forskuttere utbetaling av tilskudd til ekstraordinære kostnader under koronapandemien.

Publisert:

– Jeg er glad for at vi er enige om en anbefaling til hvordan kommunene kan håndtere en situasjon med høye strømkostnader og koronarelaterte kostnader, som også rammer private barnehager. Dette kan skape en krevende økonomisk situasjon, særlig for noen mindre private barnehager. I denne veiledningen viser vi hvordan kommunene kan bidra til å løse dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Mange barnehager, både private og kommunale, er inne i en krevende tid med veldig høyt sykefravær og har derfor også merkostnader til overtid og vikarer. Regjeringen har sagt at merkostnadene for kommunene vil bli kompensert, men med dagens finansieringssystem skjer ikke det før om to år for private barnehager. Derfor er vi glade for at PBL er blitt enige med KS om felles anbefalinger om forskuttering av tilskudd til private barnehager, sier konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Høyere grad av samtidig finansiering

Private barnehager får etter regelverket tilskudd basert på kostnadene i kommunale barnehager i hjemkommunen, men basert på to år gamle regnskap.

KS og PBL er enige om at kommunene bør tilstrebe en høyere grad av samtidig finansiering for koronarelaterte ekstrakostnader og de høye strømkostnadene som deler av landet opplever denne vinteren.

I den felles anbefalingen heter det blant annet:

PBL og KS er enige om å anbefale en høyere grad av samtidig finansiering for korona- eller strømrelaterte ekstrakostnader. Kommuner som har kjente merkostnader og følger anbefalingen, beregner og utbetaler en slik kompensasjon som forskuttering av tilskudd.

Les anbefalingen fra KS og PBL her.

Kommunale kostnader ligger til grunn

Anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager. Kommunene anbefales å dokumentere eventuelle netto merkostnader som følge av koronasituasjonen og beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år.

Eksempler på merkostnader kan være vikarutgifter, overtid, omdisponeringer av personale fra andre tjenester til kommunal barnehage, renholds- og smittevernkostnader.

PBL og KS anerkjenner at det vil være krevende å fastslå eksakte faktiske mer- og mindrekostnader i kommunale barnehager som følge av pandemien per nå og at det derfor må påregnes justeringer fram mot tilskudd for 2022.