PBL hjelper med å søke om ekstra pensjonstilskudd – men trenger tall fra barnehagene

Anders Grønmo, Una Martinsen, Bjørn-Kato Winther og Lena Johnsen ved samfunnsøkonomisk avdeling i PBL vil hjelpe flere hundre medlemsbarnehager med å få ekstra pensjonstilskudd som de har krav på.

PBL hjelper med å søke om ekstra pensjonstilskudd – men trenger tall fra barnehagene

Mer enn halvparten av PBLs medlemsbarnehager får i år ikke dekket sine faktiske pensjonskostnader gjennom driftstilskuddet. Barnehagene kan ha krav på ekstra tilskudd, men skal de få det, må de sende inn dokumentasjon til PBL.

Publisert:

PBL får en omfattende jobb med å hjelpe alle medlemsbarnehagene som i år er i posisjon til å søke om ekstra tilskudd til å dekke høye pensjonskostnader.

Med den gamle sjablongen på 13 prosent pensjonspåslag fikk mer enn ni av ti medlemsbarnehager dekket sine reelle pensjonskostnader. Da hjalp PBL noe over 100 barnehager i året med å kjøre prosessene med å søke om ekstra tilskudd.

I år stiller det seg helt annerledes.

Tall fra Storebranddata og PBL viser at 60 prosent av barnehagene som følger PBLs tariff ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader gjennom pensjonssjablongen på 10 og 12 prosent.

Hvor mange av medlemsbarnehagene som har andre pensjonsordninger som er i posisjon til å søke om ekstra pensjonstilskudd, har PBL ingen oversikt over.

Trenger tall fra barnehagene

– Vår ambisjon er at vi skal hjelpe alle medlemsbarnehagene med å få de tilskuddene de etter loven har krav på. Vi bidrar med det vi kan, men det vil kreve litt arbeid fra barnehagen selv, sier økonomi- og statistikkanalytiker Anders Grønmo ved samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

For å avgjøre hvilke pensjonskostnader den enkelte barnehage har, og for å kunne dokumentere kostnadene i en eventuell søknad, må PBL ha dokumentasjon på:

  1. Hva barnehagen faktisk har betalt til pensjonsleverandør.
  2. Hva barnehagen har betalt i AFP.
  3. Hvor mye av pensjonskostnadene som dekkes av de ansatte.

– Husk at det er to år gamle tall, altså pensjonskostnadene for 2020, som skal ligge til grunn for beregning av pensjonstilskudd i 2022, sier Anders Grønmo.

Enklest for dem med PBL-tariff

Enklest blir det for medlemsbarnehagene som er omfattet av PBLs tariffavtale – og dermed Barnehagepensjon gjennom Storebrand.

Blant 1.547 barnehager med Barnehagepensjon gjennom Storebrand er det 953 som utfra foreløpige beregninger ser ut til å ha høyere pensjonskostnad enn pensjonstilskudd.

– Disse barnehagene er PBL og PBL Regnskap allerede i gang med å sende ut e-post til, der vi ber dem oppgi hvor mye av pensjonskostnadene som er dekket gjennom lønnstrekket til de ansatte. Først når vi har dette tallet, vet vi om barnehagen er i reell søknadsposisjon og hvor mye vi på vegne av barnehagen kan søke om å få dekket, sier Anders Grønmo.

Barnehager med Barnehagepensjon fra Storebrand som ikke blir kontaktet av PBL, har etter våre beregninger fått pensjonskostnadene dekket gjennom driftstilskuddet. De kan dermed forholde seg i ro.

Premieoversikt

For medlemsbarnehager med andre pensjonsordninger har PBL ingen muligheter til å skaffe en oversikt over reelle pensjonskostnader for 2020. Derfor har PBL ingen kunnskap om hvem av dem som kan være i posisjon til å søke om ekstra pensjonstilskudd.

Dette gjelder blant annet medlemsbarnehager med pensjonsavtaler med KLP og konserner med andre tariffavtaler enn PBL-tariffen.

– De skal også få hjelp til å få tilskuddene de har krav på, men må sende oss en premieoversikt fra sin pensjonsleverandør for 2020, samt dokumentasjon på AFP-kostnader og ansatt-trekk, sier Anders Grønmo.

Oppfordrer til rask respons

Han oppfordrer medlemsbarnehagene som kan være i søknadsposisjon til å sende PBL den nødvendige dokumentasjonen uten unødig opphold.

Antall søknader som skal sendes ut vil trolig være det tidobbelte av tidligere år. Dermed har PBL i liten grad kapasitet til å følge opp medlemsbarnehager som ikke svarer på vår henvendelse eller sender inn nødvendig dokumentasjon.

– Vi håndterer sakene etter hvert som de kommer. Men på grunn av den unormalt store saksmengden, vil prosessen med å søke om ekstra pensjonstilskudd pågå gjennom hele høsten, sier Anders Grønmo.