Staten betaler nå en milliard til kommunene for bortfall av foreldrebetaling

Staten betaler nå en milliard til kommunene for bortfall av foreldrebetaling

Mandag 4. mai går en milliard kroner fra staten til kommunene for å kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og SFO. Private barnehager må søke hjemkommunen for å få sin del av midlene.

Publisert:

Av totalt en milliard kroner er 700 millioner kroner tenkt å dekke inntektsbortfallet i barnehagene. Kommunene får disse pengene i form av økt rammetilskudd.

I henhold til Kunnskapsdepartementets retningslinjer, skal utbetalingen til private barnehager skje etter søknad og uten ugrunnet opphold.

Utdanningsdirektoratet har tidligere skrevet følgende om hvordan private barnehager skal gå frem:

«Søknad om kompensasjon sendes kommunen. Se kommunens hjemmeside for hvordan barnehagen kan søke samt søknadsfrist, eller kontakt kommunen om dette.

Barnehagen må i søknaden dokumentere hvor mye man har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling unntatt kostpenger.

Barnehagen må i søknaden bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden det søkes kompensasjon.»