Regjeringen justerer forskrift: Tydeliggjør at barnehager kan drive med reduserte åpningstider

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) justerer forskriften for å tydeliggjøre barnehagenes muligheter til reduserte åpningstider.

Regjeringen justerer forskrift: Tydeliggjør at barnehager kan drive med reduserte åpningstider

PBL har etterlyst en klargjøring av hvilket handlingsrom barnehagene har for å ivareta både hensynet til smittevern og normale åpningstider. Nå svarer regjeringen med en endring i Covid-19-forskriften.

Publisert:

– Eiere, ledere og ansatte er veldig glade for å ha barna tilbake, men mange føler de går i spagat mellom forventningene til åpningstider og kravene om smittevern, sa administrerende direktør Anne Lindboe i PBL etter gjenåpningen av barnehagene mandag.

Bakgrunnen var nye forskriftsbestemmelser som kom om kvelden torsdag 16. april. Der fremgikk det at barnehager bare kan ha kortere åpningstider enn normalt dersom det er særlige forhold ved virksomheten som gjør at den ikke kan oppfylle kravene til smittevern.

Kommuner omorganiserer driften

«De bør dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de ikke følger hovedregelen om å gi vanlig tilbud. Det bør være særlige forhold ved virksomhetens lokaler sett opp mot antall barn og ansatte som gjør at de ikke klarer å ivareta kravene i forskriften og anbefalingene i veilederen», har Kunnskapsdepartementet skrevet i en tolkning av forskriften.

På bakgrunn av departementets uttalelse har flere kommuner de siste dagene bestemt seg for å endre organiseringen av virksomheten og legge til rette for normale åpningstider i sine barnehager fra og med mandag 27. april.

For de private barnehagene i disse kommunene ble behovet for nasjonale avklaringer dermed ytterligere forsterket.

Ny endring i forskriften

På vegne av medlemsbarnehagene har PBL-leder Anne Lindboe bedt om at statsråden avklarer forholdet mellom forventningene om ordinære åpningstider og anbefalingene om smittevernstiltak.

Nå kommer deler av denne avklaringen. Regjeringen skriver at en ny endring i Covid-19-forskriften vil klargjøre at barnehagene kan drive med reduserte åpningstider om det er nødvendig for å innfri forventningene om styrket smittevern.

Forskriftsendringen ble varslet i en pressemelding fra regjeringen onsdag kveld og vil gjelde fra 27. april.

Fjernet «særlige forhold...»

I den forrige versjonen av forskriften het det:

«Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»

Denne er nå endret til:

«Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»

Bedre grunnlag

Anne Lindboe mener sektoren etter dette har et bedre grunnlag for å tilpasse driften i tråd med myndighetenes justerte forventninger.

Samtidig minner hun om at Utdanningsdirektoratet er tydelig på at barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner, samt barn med særlige behov, skal ha et tilbud med et omfang som gjør det mulig for de foresatte å ivareta sine funksjoner. Barn med særlige omsorgsbehov skal også ha et tilbud ut over begrenset åpningstid i de tilfellene dette vurderes som viktig.

Dette innebærer at barnehager kan bli nødt til å lage differensierte åpningstider som er tilpasset svært mange ulike hensyn.

Må fortsatt tydeliggjøres

– Når regjeringen nå signaliserer at de vil klargjøre reglene knyttet til åpningstid, er det en viktig avklaring og som selvsagt vil ligge til grunn for PBLs videre informasjonsarbeid og rådgiving av medlemmene. De delvis motstridende meldingene som har kommet om dette tidligere har skapt mye unødvendig uro og arbeid i sektoren, men nå er det viktig at forskriftsendringen blir så tydelig som mulig og at barnehagene får ro til å tilpasse seg dette, sier Anne Lindboe.

Alternativet er at myndighetene sørger for ekstra ressurser til barnehager slik at de kan ha gode åpningstider for alle barn.

– Vi vet at mange kommuner skyter inn ekstra ressurser i barnehagene sine for å styrke smittevernet. Men slik tilskuddssystemet fungerer, vil de private barnehagene ikke nyte godt av denne ekstrainnsatsen i kommunene før i 2022. Og det er nå de trenger midlene, sier Anne Lindboe.

(Artikkelen er publisert 23.04 klokken 11.12. Den er oppdatert samme dag klokken 14.34 med den nye ordlyden i covid-19-forskriften.)