PBL ber departementet klargjøre handlingsrommet

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL ber departementet klargjøre handlingsrommet

– Lederne og de ansatte er veldig glade for å ha barna tilbake, men mange føler de går i spagat mellom forventningene til åpningstider og kravene om smittevern. Vi vil nå be departementet om ytterligere klargjøringer om hvilket handlingsrom barnehagene har til å tilpasse driften i denne oppstartfasen, sier PBL-leder Anne Lindboe.

Publisert:

Hun er full av lovord om alle barnehageeiere og -ansatte som har stått på gjennom dager, kvelder og i helgen for å gjøre seg klar til gjenåpning av barnehagene.

– Barnehagene fikk bare to virkedager og en helg fra smittevernveilederen ble offentliggjort og til barnehagene igjen skulle åpne for alle barn. Men min opplevelse er at alle har hatt en veldig positiv innstilling og gjort alt som står i sin makt for å få dette til, sier Lindboe.

Utfordrende

Men selv om både PBL og barnehagene har gledet seg til endelig å kunne ønske barna velkommen tilbake, har vi hele tiden tatt på alvor at forventningene fra myndighetene kan være utfordrende å innfri.

Ikke minst knytter dette seg til retningslinjene om gruppestørrelser og bemanning på den ene side, og forventninger om normale åpningstider på den andre.

– Dette har vi også fått mange tilbakemeldinger fra barnehager om i løpet av mandag. Barnehagene er redde for å trå feil, noe som er forståelig. De vil gjerne gjøre det som er best for barna og familiene, og de vil gjerne vite hva de praktisk kan gjøre for å ivareta alle hensyn, sier Anne Lindboe.

Hun tror en årsak til usikkerheten der ute er at signalene fra myndighetene har vært sprikende og endret seg raskt.

Ber om presiseringer

– I én fase ble reduserte åpningstider skissert som en mulig løsning for å få kabalene til å gå opp. Senere har både regjeringen og Utdanningsdirektoratet lagt tydelige føringer om så normale åpningstider som mulig. Når alt dette skjer i løpet av få dager, og der handlingsrommet til barnehagene ikke blir tydeliggjort nok, opplever mange barnehager situasjonen som krevende, sier Lindboe.

Hun er sikker på at barnehagene både denne uken og i tiden som kommer vil levere gode tjenester i tråd med samfunnets og familienes forventninger, og der hensynet til barnas beste veier aller tyngst.

Men Lindboe mener dette blir utfordrende dersom ikke departementet ytterligere vil klargjøre hvilket handlingsrom barnehagene har til å utforme et godt og trygt barnehagetilbud lokalt.

God dialog mellom partene

Fra PBLs side har dette høyeste prioritet nå. Denne uken har PBL møter både med arbeidstakerorganisasjoner og kunnskaps- og integreringsministeren for å drøfte muligheter og utfordringer.

Parallelt vil PBL gi tilbakemeldinger om mulige forbedringer i smittevernveilederen, som regjeringen har vært tydelig på skal være et dynamisk dokument.

PBL har fått veldig mange tilbakemeldinger fra medlemsbarnehagene om hva som er bra og hva som er mindre bra med smittevernveilederen. I medlemsundersøkelsen som PBL gjennomførte i helgen ba vi også spesifikt om skriftlige kommentarer og innspill til veilederen for smittevern i barnehagene.

Svært mange medlemsbarnehager tok seg tid til å gi tilbakemeldinger og dette er viktige innspill som PBL med i den videre dialogen med myndighetene om smittevernveilederen.

For selv om PBL mener smittevernveilederen er et godt verktøy i arbeidet med å gjenåpne barnehagene, vil vi allerede denne uken ta initiativ til at det gjøres forbedringer.

– Vil kreve tilførsel av ressurser

– Hvis kravet om full åpningstid kombinert med de smitteverntiltak som foreligger i dag opprettholdes, vil dette kreve tilførsel av ressurser. Kommunene har i mange tilfeller ressurser til å foreta slike grep, men de private barnehagene har ikke andre inntekter enn foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som bygger på kostnader i kommunale barnehager to år tilbake, påpeker Anne Lindboe.

Hun føler seg trygg på at klimaet for å finne konstruktive løsninger til barnas og barnehagenes beste, er på plass.

– Gjennom koronakrisen har vi hele veien hatt en god og konstruktiv dialog med de viktigste aktørene vi omgir oss med. Jeg har store forventninger til at dette skal fortsette også i tiden som kommer, og at det vil komme på plass viktige presiseringer for barnehagene, sier Anne Lindboe.