Regjeringen: Ansatte får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

Regjeringen: Ansatte får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

Fra 1. januar gjelder nye karanteneregler for ansatte i barnehager. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og syv etter nærkontakten. Unntaket fra smittekarantene gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Publisert:

Det opplyste regjeringen i en pressemelding i romjulen.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn tre og syv etter nærkontakten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Krevende bemanningssituasjon

Fra før gjelder unntak fra smittekarantene for personer som har fått oppfriskningsdose senest en uke før nærkontakten med den smittede.

Som kjent er barn under 18 år unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. At barn raskt kan komme tilbake til barnehagen etter å ha vært nærkontakt, mens ansatte i barnehager har måttet være i karantene, er en situasjon som har forverret den allerede svært krevende bemanningssituasjonen i mange barnehager.

Tiltaket fra regjeringen vil derfor isolert sett kunne bedre ressurssituasjonen i sektoren. Imidlertid reagerer mange på at ansatte, spesielt yngre ansatte som må vente et stykke ut på nyåret før de kan få tredje vaksinedose, kan risikere å måtte være i såkalt fritidskarantene i lengre perioder.

PBL har forståelse for at dette oppleves som en uholdbar løsning og mener det må komme på plass ordninger som både legger til rette for at barnehagene i størst mulig grad kan være åpne, men at tryggheten til de ansatte samtidig blir tilstrekkelig ivaretatt, for eksempel ved et fungerende regime for vaksinering og testing.

Oppfordrer til testing etter julen

Selv om ansatte i barnehager skal prioriteres for oppfriskningsdose, noe PBL mener er veldig bra, vil det fortsatt ta flere uker før alle ansatte kan få tatt denne vaksinedosen.

Helsemyndighetene anbefaler at ansatte i barnehager tester seg etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i skoler og barnehager, opplyser regjeringen.

En del kommuner har allerede et opplegg for testing etter ferien. Andre steder jobbes det med løsninger, for eksempel ved at tester kan hentes på avtalt sted.

Fortsatt gult nivå nasjonalt

Det nasjonale tiltaksnivået i barnehagene vil være på gult nivå, også etter nyttår.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan lokale helsemyndigheter heve tiltaksnivået. Dette må skje etter lokale smittevernmessige vurderinger.

Se informasjonen fra regjeringen.