PBL om regjeringens veileder: Et godt verktøy i arbeidet med å gjenåpne barnehagene

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

PBL om regjeringens veileder: Et godt verktøy i arbeidet med å gjenåpne barnehagene

– Dette blir et godt verktøy for barnehager som nå er inne i en hektisk og krevende fase med å planlegge gjenåpning førstkommende mandag. Samtidig er det alltid slik at noen kunne ønsket seg ytterligere avklaringer og konkrete råd, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Onsdag ettermiddag presenterte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) veilederen der regjeringen tydeliggjør hvilke tilpasninger barnehagene må gjøre for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift når barnehagene gjenåpner etter korona-stengingen.

Veilederen inneholder både en rekke helt konkrete tiltak og en god del mer generelle råd om smittebegrensning i barnehagene. I tillegg inneholder den en sjekkliste over tiltak som må være på plass før barnehagen kan gjenoppta driften, opplæringsmateriell for ansatte, samt foreldreinformasjon og filmer rettet mot voksne og barn.

– Dette skal vi få til

– Min umiddelbare kommentar til det jeg ser er at myndighetene har gjort en grundig jobb under høyt tidspress. Veilederen gir oss mange av svarene og avklaringene som vi trenger for å kunne åpne barnehagene i visshet om at det skjer i tråd med helsefaglige anbefalinger, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun legger til:

–  Dette blir et godt verktøy for barnehager som er inne i en hektisk og krevende fase med å planlegge gjenåpning førstkommende mandag. Det er en krevende operasjon vi er i gang med, men dette skal vi få til sammen til beste for barna og samfunnet.

Ikke alltid to streker under svaret

Hun påpeker likevel at mange nok kunne ønsket seg ytterligere avklaringer og konkrete råd når vanskelige avveininger skal gjøres.

– Men en nasjonal veileder kan ikke gi alle svar på alle spørsmål som alle barnehager måtte ha. Derfor må vi heller bruke dette som et verktøy til selv å finne gode løsninger der det ikke finnes to streker under svaret, sier Lindboe.

Følg også PBLs medlemsmøte som overføres direkte på Facebook onsdag 15. april klokken 19.00.

Tre grunnpilarer

Tiltakene som er skissert i veilederen omfatter følgende tre grunnpilarene: hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og retningslinjer for når personell og barn må holde seg hjemme.

Noen hovedpunkter i veilederen er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen

 • Når skal barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?
 • Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?
 • Hva gjør barnehagen når sykdom oppstår i barnehagen?
 • Hva skal skje hvis en i husstanden til barnet eller en ansatt er syk?
 • Hva skal skje hvis en i husstanden er påvist med covid-19?

Rutiner for god hygiene

 • Rutiner for håndvask hjemme og i barnehagen.
 • Alternativer til håndvask der såpe og vann ikke er tilgjengelig.
 • Rutiner ved bleieskift.
 • Godt renhold

Rutiner for fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøst.

Redusert kontakthyppighet

 • Råd om tetthet i grupper.
 • Rutiner på starten og slutten av dagen.
 • Begrense deling av mat og gjenstander.
 • Spesielle råd om reduksjon av kontakt mellom ansatte.

Tilrettelegging for barn og voksne i risikogrupper

 • Tilrettelagt tilbud for barn i risikogrupper, for eksempel ekstra små grupper eller bare deltakelse i utetiden.
 • Ansatte som tilhører risikogrupper bør få tilrettelagt mulighet for hjemmekontor etc.
 • Mulige tilrettelegginger av hensyn til foresatte i risikogrupper.

Se hele veilederen her.