PBL får mange spørsmål om foreldrefakturering

PBL får mange spørsmål om foreldrefakturering

Verken foreldre eller barnehager blir økonomisk skadelidende for at alle norske barnehager er korona-stengt. Men fortsatt er det flere ubesvarte spørsmål om hvordan barnehagene skal forholde seg til ordningen.

Publisert:

Tirsdag kom bekreftelsen på at staten tar regningen for bortfall av foreldrebetaling i perioden med stengte barnehager.

Dette er en viktig avklaring som betyr at ingen foreldre, ansatte eller barnehager vil bli økonomisk skadelidende i denne situasjonen.

Svært mange barnehager får nå spørsmål fra foreldre om hvordan de skal forholde seg til utsendte fakturaer. PBL får dessuten mange spørsmål fra barnehager som lurer på om de skal sende ut fakturaer som normalt i denne situasjonen, eller om man bør vente til barnehagen har normal drift igjen.

Detaljene om hvordan kompensasjonen for bortfall av foreldrebetaling skal gjennomføres i praksis, er ikke klare. PBL har dialog med Utdanningsdirektoratet som jobber med detaljene omkring dette nå. Så snart detaljene om dette foreligger, sender PBL ut informasjon til medlemsbarnehagene.

Basert på det vi i dag vet, anbefaler PBL medlemsbarnehagene følgende: 

  • Utsendte faktura betales slik de er sendt foreldrene.
  • Faktura for april bør inntil videre planlegges opprettholdt for å sikre barnehagene likviditet i fall kompensasjon fra staten kommer senere.
  • Barnehagene korrigerer for perioden det ikke skal betales for på første faktura som går ut etter åpning eller etter at kompensasjon er på plass.

Barnehagene bør uansett kunne forsikre foreldrene om at de til slutt kun har betalt for barnehageplassen(e) i henhold til barnehagenes åpningstid og i tråd med vedtak.