PBL anbefaler ikke medlemsbarnehager å innføre jobbreisenekt fra Nordre Follo

Espen Rokkan i PBL viser til at regjeringen har iverksatt strenge tiltak, men likevel gir grønt lys for nødvendige jobbreiser.

PBL anbefaler ikke medlemsbarnehager å innføre jobbreisenekt fra Nordre Follo

Enkelte kommuner/bydeler i Oslo-regionen har i helgen bestemt at ansatte i kommunale barnehager og som bor i Nordre Follo, ikke skal møte på jobb mandag. Slik praksis har, slik PBL oppfatter det, ikke støtte i anbefalingene regjeringen ga lørdag morgen.

Publisert:

PBL er kjent med at minst én kommune, samt to bydeler i Oslo, har bestemt at ansatte i deres kommunale barnehager som er bosatt i Nordre Follo ikke skal komme på jobb som normalt mandag.

Beslutningene kommer i kjølvannet av utbruddet av den engelske virusmutasjonen av covid-19 i Nordre Follo.

I helgen iverksatte regjeringen strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner – i første omgang frem til 31. januar.

For barnehagene i disse ti kommunene innebærer regjeringens beslutning at det iverksettes rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Regjeringen: Reise til arbeid er strengt nødvendig

Direktør Espen Rokkan i PBLs arbeidsgiveravdeling sier at det ikke er noe i regjeringens vedtak som tilsier at ansatte som bor i Nordre Follo ikke skal ha anledning til å dra på jobb i barnehage i andre kommuner.

Tvert imot skriver regjeringen følgende:

"Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor."

I barnehagesektoren er hjemmekontor i de fleste tilfeller et lite aktuelt alternativ til oppmøte i barnehagen.

PBL: Må få gå på jobb

– De innskjerpingene som regjeringen innførte lørdag, ga grønt lys for nødvendige jobbreiser, også internt i regionen. Hvis det er kommuner som vil ha andre regler for sine virksomheter, er det opp til dem. Men vår holdning er at de flinke ansatte i barnehagene må få gå på jobb og utøve sin kritiske samfunnsfunksjon. Barnehagene trenger dem, og barna trenger dem, sier Espen Rokkan i PBL.

Han viser til at også byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune lørdag klargjorde at den ikke ville gi noen ytterligere føringer knyttet til rødt nivå i barnehagene, utover det som er bestemt av nasjonale myndigheter.

Espen Rokkan legger til at PBL vil følge denne situasjonen nøye.

– Dersom det kommer endrede råd fra sentrale myndigheter, eller dersom sentrale eller lokale vedtak som tilsier at det er grunn til å endre rådgivingen, vil vi komme tilbake til saken raskt, sier Rokkan.

Ti kommuner – det kan bli flere

Tiltakene som er iverksatt vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Både området og tiden tiltakene vil gjelde, kan på kort varsel bli utvidet.