Rødt tiltaksnivå i ti kommuner i Oslo-regionen: Dette betyr det for barnehagene

Rødt tiltaksnivå i ti kommuner i Oslo-regionen: Dette betyr det for barnehagene

Barnehager i ti kommuner i Oslo-regionen skal drive på rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen fra mandag og i første omgang en uke fremover.

Publisert:

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen av covid-19 i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner - i første omgang frem til 31. januar.

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Rødt nivå i skoler og barnehager

For skoler og barnehager gjelder følgende:

Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det. 

Rødt tiltaksnivå innebærer kort forklart:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn barna i mindre kohorter
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
  • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Kunnskapsdepartementet har presisert at barn i barnehager, så langt det er mulig, skal ha et fulltidstilbud, også når det drives på rødt nivå. 

Utdanningsdirektoratet (Udir) har tidligere bedt alle barnehager utarbeide tiltaksplaner slik at man raskt kan endre mellom tiltaksnivåene i smittevernveilederen.

Kommunen kan pålegge ekstra rengjøring

PBL har også fått spørsmål om hvilken myndighet kommunene har til å bestemme hvordan barnehagene løser sine oppgaver knyttet til smittevern.

Smittevernloven gir myndighetene fullmakt til å gi både private og offentlige virksomheter pålegg om blant annet rengjøring eller desinfeksjon når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig, smittsom sykdom.

Dersom barnehagen får mer detaljerte pålegg som barnehagen er uenig i, anbefaler PBL at påleggene følges – men at barnehagen eventuelt parallelt etterspør en skriftlig begrunnelse.

Barnehageeier avgjør åpningstider

Det kommunen derimot ikke kan bestemme, er om en privat barnehage skal ha full åpningstid, eventuelt redusert åpningstid på rødt tiltaksnivå.

Det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagen gir et pedagogisk forsvarlig tilbud og drifter i tråd med smittevernsbestemmelsene.

For mer om covid-19, se våre rådgivingssider.