Oppdatert smittevernveileder tilpasset den tredje bølgen av pandemien

Oppdatert smittevernveileder tilpasset den tredje bølgen av pandemien

Før påske offentliggjorde Utdanningsdirektoratet en oppdatert versjon av smittevernveilederen for barnehager som vil gjelde fra senest mandag 12. april.

Publisert:

For de fleste barnehager vil den oppdaterte smittevernveilederen neppe innebære store praktiske endringer. Men noe nytt er det, og barnehagene oppfordres derfor til å gå nøye gjennom teksten for å undersøke om den er i tråd med dagens praksis og gjeldende beredskapsplaner.

Endringene kan enkelt forklart deles inn i tre:

  • På enkelte områder gjort mer tydelige hva slags ansvar ulike parter har for å ivareta smittevern og trygg drift.
  • Den nyeste versjonen av veilederen er tilpasset en ny virkelighet med muterte virusvarianter, samt erkjennelsen om at smitte kan oppstå selv om alle retningslinjer følges.
  • På enkelte områder åpnes det for mer eksplisitt for å gjøre lokale vurderinger, mens tiltakene på andre områder strammes inn.

– Ved første øyekast kan veilederen se veldig forskjellig ut fra den forrige utgaven. Men mye av dette skyldes at stoffet er omstrukturert for å bli bedre tilpasset nå-situasjonen i barnehagene. Når det gjelder realitetene i endringene, virker det aller meste rimelig slik situasjonen er i barnehagene nå, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

I PBLs innspill til oppdatert smittevernveileder anbefalte organisasjonen å ikke gjøre for omfattende endringer ettersom den eksisterende veilederen i all hovedsak fungerer godt, at den er godt innarbeidet i sektoren og at den er til stor nytte for barnehagene under pandemien.

NB! Torsdag 8. april arrangerte PBL Mentor et webinar som handlet om endringene i smittevernveilederen og særlig hvordan dette vil påvirke arbeidet med PBL Mentor HMS. Du kan se webinaret her