Ny studie fra Udir: Slik har koronasituasjonen vært i barnehagene vinteren 2021

Ny studie fra Udir: Slik har koronasituasjonen vært i barnehagene vinteren 2021

Mange barnehager har vært stengt eller hatt redusert åpningstid. Spesielt barnehager i Oslo og Viken har vært berørt av koronasituasjonen.

Publisert:

Det viser en studie gjennomført av Utdanningsdirektoratet for perioden 4. januar til 1. mars på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. 97 prosent av de ordinære barnehagene har deltatt i datainnsamlingen som har resultert i følgende hovedfunn:

  • 17 prosent av barnehagene har måttet stenge, helt eller delvis, på grunn av smitteutbrudd vinteren 2021. I Oslo er andelen 46 prosent.
  • 8 prosent av barna fikk et tilbud i barnehagen da de var stengt.
  • I en tilfeldig valgt uke (uke 7), var 50.000 barn borte fra barnehagen minst én dag, det utgjør 19 prosent av barna. Halvparten av fraværet var sykdomsrelatert.
  • I samme uke hadde 85 prosent av barnehagene minst én ansatt med én dag fravær eller mer.
  • 1 av 3 barnehager har hatt redusert åpningstid, i snitt reduserte disse åpningstiden ned til 8,0 timer, fra normalt 9,6 timer.
  • Nesten alle barnehager har hatt økte kostnader som følge av korona. 30 prosent har fått ekstra midler fra kommunene for å dekke disse i 2021 (før 4. mars).I nesten alle barnehagene har de pedagogiske lederne gjennomført planleggingstid som normalt.

Mange stengte barnehager

Totalt har 935 barnehager vært helt eller delvis stengt mellom 4. januar og 1. mars i år. Det utgjør 17 prosent av barnehagene. 302 barnehager var delvis stengt, mens 633 var helt stengt.

Selv om barnehagene har vært stengt, har de hatt et ansvar for å ha et tilbud til barn av foreldre som er ansatt i samfunnskritiske jobber, og barn med særlige behov. Totalt har 4.500 barn fått et tilbud i barnehagen mens den var stengt.

De 935 stengte barnehagene har i overkant av 2.600 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne. Av disse barna hadde omtrent 16 prosent et tilbud i barnehagen da den var stengt. Det er på samme nivå som under nedstengingen våren 2020.

4 av 10 barnehager reduserte åpningstiden

Totalt har 39 prosent av barnehagene redusert åpningstiden i hele eller deler av barnehagen. De barnehagene som har redusert åpningstid har i gjennomsnitt redusert den fra 9,6 timer per dag til 8,0 timer per dag. Det er kortere åpningstid enn høsten 2020 da den reduserte åpningstiden i snitt var 8,4 timer.

På nasjonalt nivå er den reduserte åpningstiden i gjennomsnitt lik i private og kommunale barnehager, men i Oslo, som har hatt kortest åpningstid, er åpningstiden litt kortere i private barnehager (7,5) enn i kommunale barnehager (7,9).

Høyt fravær

Nesten 50.000 barn var borte fra barnehagen minst én dag i uke 7, noe som utgjør 19 prosent av barna med barnehageplass. I samme periode hadde 85 prosent av barnehagene minst én ansatt med fravær en dag eller mer i uke 7.

I snitt har barnehagene hatt 5,5 dager med redusert bemanning som følge av koronarelatert fravær i løpet av de 8 ukene mellom 4. januar og 1. mars. Det tilsvarer 14 prosent av dagene i perioden.

Som en følge av det høye fraværet er det også rapporter om en relativt høy vikarbruk vinteren 2021. Totalt ble det rapportert om 67.383 dagsverk til vikarer i perioden 4. januar til 1. mars. Det tilsvarer 12,6 dager med vikar per barnehage i løpet av 8-ukersperioden. De fleste vikarene er for pedagogisk leder og annen grunnbemanning.  

Se hele undersøkelsen med grafer og tabeller på udir.no