Medlemsundersøkelse: Pandemien kan ha endret barnehagene for godt

Mange barnehager rapporterer at de vil prøve å ha mer aktivitet i mindre barnegrupper, også etter at pandemien er over.

Medlemsundersøkelse: Pandemien kan ha endret barnehagene for godt

Ett år etter at pandemien rammet Barnehage-Norge rapporterer et stort flertall av PBLs medlemsbarnehager at forhold eller rutiner som er endret som følge av pandemien, vil bli videreført også når covid-19 er historie. Mer aktivitet i mindre grupper og bedre smitteforebygging er to forhold som peker seg ut i svarene.

Publisert:

Funnene er gjort i en fersk medlemsundersøkelse som PBL har gjort i forbindelse med ettårsdagen for nedstengingen av Norge.

I undersøkelsen har PBL stilt medlemsbarnehagene spørsmål om flere forhold ved livet i barnehagene før og etter at covid-19 rammet Norge.

1082 av PBLs cirka 2.100 medlemsbarnehager har deltatt i undersøkelsen.

Høyere anseelse

Noen av funnene er:

  • 6 av 10 mener barnehagesektorens anseelse er høyere nå enn før pandemien. 36 prosent mener den er uendret.
  • 65 prosent mener barnehageansattes anseelse er høyere i dag sammenlignet med før pandemien. 33 prosent mener den er uendret.
  • 9 av 10 er «enig» eller «helt enig» i at barnehagen har hatt et godt samarbeid med foreldrene under pandemien.
  • 96 prosent mener barna i egen barnehage har hatt et trygt og godt barnehagetilbud under pandemien.
  • 85 prosent mener det er forhold eller rutiner i barnehagen som er endret som følge av pandemien og som barnehagen vil videreføre etter pandemien.

Hygiene, gruppeorganisering og møter

Et klart flertall oppgir altså at det har vært endringer som følge av covid-19 som barnehagen vil videreføre også etter at landet igjen er «friskmeldt».

Særlig dreier dette seg om hygiene og organisering av aktiviteter i barnehagene.

En del barnehager rapporterer også at pandemien har fått dem til å tenke nytt når det gjelder avvikling av møter, slik at disse i minst mulig grad går på bekostning av tiden med barna.

– Har lært oss å se muligheter

Noen av fritekstsvarene forklarer hva barnehageledere sikter til når det gjelder ønsket om oftere å dele barna inn i mindre grupper.

«Kohortinndelingen har vist oss tydeligere hvilke muligheter og fordeler mindre grupper gir. Flere uteaktiviteter og pedagogiske virkemidler utendørs enn tidligere tar vi lærdom av og med oss videre. Ny organisering av avdelingsmøter, gir færre møter i barnehagens åpningstid og flere timer med barna.»

«Jobber nå enda mer i smågrupper, mindre møter på dagtid fører til færre avbrudd for barna og mer kvalitetstid. Voksne bruker uteområde bedre og er mer engasjert når barna er ute i barnehagen.»

«Vi har sett at det finnes muligheter til organisering av barnegruppen vi ikke var så gode på å se tidligere. Vi har blitt tvunget til å dele barnegruppene mer, og dette er noe vi kommer til å fortsette med. Lært oss å se flere muligheter enn begrensninger.»

«Blant anna så er personalet mykje flinkare til å dele kohortane i mindre grupper. Dette får barna til å kjenne seg tryggare og torer å delta i samspelog leik på ein annan måte.»

– Nesten ikke hatt sykdom

Når det gjelder hygiene og andre smittereduserende tiltak, har det siste året gitt en del barnehager viktige erfaringer. Her er noen av fritekstsvarene om temaet:

«Ha ein lavare terskel for å sende barn heim. Dette fører til friskere barnehagebarn, totalt sett.»

«Vi kommer til å endre matrutiner og generelt smittevern i hverdagen. Vi opplever jo nå mindre smitte av andre sykdommer også.»

«Vi vil fortsette med den grundige handvasken vi har no, og vi vil fortsette med samme renhold.»

«Vi kommer til å ha høyere trykk på håndhygiene og renhold enn vi hadde før pandemien. Vi har jo nesten ikke hatt forkjølelse og omgangssyke i barnehagen det siste året, og det viser hvor viktig disse tiltakene er.»