Korona-stengingen: Dette må du gjøre

Noen barn skal være i barnehagen selv om den i utgangspunktet er stengt.

Korona-stengingen: Dette må du gjøre

Regjeringen og Helsedirektoratet har vedtatt stenging av alle barnehager i hele landet. Her er noe av det første du som daglig leder må gjøre.

Publisert:

Barnehagene stenges i utgangspunktet for alle barn, men barnehagene må i henhold til myndighetenes vedtak sørge for å gi et tilbud der dette er nødvendig for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette betyr at barnehagen må holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Derfor anbefaler PBL at daglig leder i barnehagen så raskt som mulig sørger for følgende:

  1. Gi informasjon til alle foresatte om stenging av barnehagen. PBL har laget en mal for dette som kan tilpasses etter lokale behov.
  2. Foreta kartlegging av hvilke barn i din barnehage som har foresatte som arbeider i den type samfunnsfunksjoner som er omtalt.
  3. På bakgrunn av denne kartleggingen, gå inn i dialog med de aktuelle foresatte for å avklare om behovet for barnehageplass er i samsvar med Helsedirektoratets intensjoner, eller om en av de foresatte kan være hjemme med barnet. 

Det er mange ulike vurderinger som barnehagene kan bli nødt til å gjøre i forbindelse med dette arbeidet. For å minimere risiko for smitte overfor barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner, mener PBL at barn ikke bør være i barnehagen i denne perioden dersom: 

  • Barnet har en foresatt som ikke har samfunnskritisk funksjon og som dermed kan være hjemme sammen med barnet.
  • En i husstanden er i hjemmekarantene, men altså frisk, og dermed kan være hjemme sammen med barnet.