Hvis kommunen utsetter gjenåpning – hva gjør din barnehage?

Hvis kommunen utsetter gjenåpning – hva gjør din barnehage?

Det er grunn til å tro at det kan bli noe ulik praksis i kommunene når barnehagene skal gjenåpne etter korona-stengingen. PBLs klare råd til medlemsbarnehagene er å strekke seg langt for å følge den nasjonale beslutningen om gjenåpning 20. april.

Publisert:

Unntakene er dersom det foreligger lokalt vedtak hjemlet i smittevernloven, eller dersom barnehagen ikke klarer å ivareta smittevern eller forsvarlig drift ved åpning på denne datoen.

– Vi vet at det vil være krevende for noen barnehager å få alt på plass, men dette skal de aller fleste klare. Det er viktig for barna – og ikke minst de sårbare barna – å få komme tilbake til barnehagen nå. Vi ønsker alle å komme tilbake til en mer normal hverdag. Og så lenge helsemyndighetene sier at dette nå er trygt, skal det ikke stå på oss om barnehagene skal være åpne eller ikke, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Brønnøy venter

Det er ikke usannsynlig at noen kommuner vil ha en oppfatning av at de trenger mer tid enn til 20. april med å gjenåpne sine barnehager.

PBL har for eksempel registrert at kriseledelsen i Brønnøy kommune har vedtatt ikke å åpne de kommunale barnehagene i Brønnøy før 27. april. Kommunen har samtidig sendt ut e-post til de private barnehagene med ønske om at disse følger samme praksis som kommunen.

PBL har på bakgrunn av denne e-posten kontaktet medlemsbarnehagene i Brønnøy og gitt en anbefaling om heller å forholde seg til de nasjonale beslutninger enn lokale ønsker.

PBL: Ingen grunn til å vente

– Det bør være veldig gode grunner for at barnehagene i én kommune skal åpne på et senere tidspunkt enn det barnehagene i resten av landet gjør. Frem til det eventuelt gjøres et lokalt vedtak i henhold til smittevernloven, anbefaler vi derfor medlemsbarnehagene å strekke seg langt for å gjenåpne fra 20. april, i tråd med regjeringens beslutning, sier Anne Lindboe.

PBL forutsetter imidlertid at daglig leder i barnehagen forsikrer seg om at hensynet til smittevern, fastsatt i regjeringens varslede veileder, er ivaretatt når barnehagen gjenåpner.

– Barnehagene er i rute

Slik PBL oppfatter det, har medlemsbarnehagene gjort en god jobb så langt i forberedelsene til gjenåpningen.

– Alle barnehager over hele landet forbereder seg nå på gjenåpning fra 20. april, og selv om veilederen fra myndighetene først kommer i dag, er vårt inntrykk at de aller, aller fleste er i rute til å kunne åpne 20. april, sier Anne Lindboe.