Grønt nivå i barnehagene og kortere isolasjonstid for smittede

Kunnskapsminister Tonje Brenna, her fotografert på PBLs landsmøte sist høst.

Grønt nivå i barnehagene og kortere isolasjonstid for smittede

Regjeringen går bort fra nasjonale anbefalinger om gult tiltaksnivå i smittevernveilederen. Kombinert med avviklet karanteneplikt og nedkorting til fire dager isolasjon for smittede, tror kunnskapsministeren at flere barn og ansatte kan være i barnehagen fremover.

Publisert:

På en pressekonferanse klokken 19.00 tirsdag 2. februar meldte regjeringen en rekke lettelser i koronatiltakene i samfunnet.

For barnehagesektoren innebærer dette blant annet at regjeringen går nå bort fra de nasjonale anbefalingene om hvilket tiltaksnivå kommunene bør ha i skoler og barnehager.

For barnehage og grunnskole betyr dette at anbefalingen om gult tiltaksnivå ikke lenger gjelder.

I tillegg vil ansatte som er smittet kunne komme tilbake på jobb etter fire dager i isolasjon, gitt at den smittede har vært feberfri i ett døgn.

– Flere ansatte i barnehagene

– De aller fleste vil nå kunne drive på det laveste tiltaksnivået i trafikklysmodellen, men kommunen må fremdeles vurdere situasjonen lokalt. Grønt nivå vil gi en tilnærmet normal barnehage- og skolehverdag for barn og elever. Sammen med redusert isolasjonstid og avvikling av karanteneplikten vil det bety at flere barn, elever og ansatte kan være i barnehage og skole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift videreføres for barnehage, skole og høyere utdanning.

Alle endringer gjelder fra klokken 23.00 tirsdag kveld.

Fire dager isolasjon

På tirsdagens pressekonferanse kunngjorde regjeringen at det vil bli betydelige lettelse i TISK-strategien:

  • De som har fått påvist smitte, kan nå komme tilbake på jobb etter fire dager i isolasjon. Men du skal være feberfri i minst 24 timer for å komme ut av isolasjon.
  • Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem dager etter nærkontakt med en smittet.
  • Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
  • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer, også selv om det skulle være smitte i husstanden.

PBL: Kan bli krevende

Konstituert adm.dir. i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, mener det er naturlig at det kommer lettelser i tiltakene i samfunnet.

Samtidig påpeker han at betydelige lettelser vil føre til mer smitte på kort tid.

– Fra før melder mange barnehager om at det er så stort smittetrykk blant ansatte at sykefraværet truer barnehagens evne til å holde åpent til enhver tid. Selv om nå isolasjonstiden reduseres, vil lettelsene føre til at enda flere bli smittet. Det kan i løpet av veldig kort tid bli krevende for veldig mange barnehager, sier Schjelderup.

Han håper myndighetene vil vurdere barnehagenes rett til i ekstraordinære situasjoner å stenge enkeltavdelinger, eventuelt all ordinær drift, når sykefraværet utfordrer evnen til å drive forsvarlig.

– Kunnskapsdepartementet ga i forrige uke uttrykk for at man ikke planlegger å endre regelverket. Det mener vi er et uttrykk for at departementet ikke har tatt inn over seg hva som er realitetene ute i sektoren, sier Jørn-Tommy Schjelderup.