Gir studenter midlertidig unntak fra inntektsgrenser for å vikariere i barnehager

Gir studenter midlertidig unntak fra inntektsgrenser for å vikariere i barnehager

Veldig mange barnehager har akkurat nå et stort behov for vikarer. Nå legger regjeringen opp til at studenter kan bli en større del av løsningen.

Publisert:

På grunn av den krevende bemanningssituasjonen i Barnehage-Norge under pandemien har regjeringen midlertidig endret forskriften om utdanningsstøtte. Nå kan studenter jobbe så mye de ønsker i skoler og barnehager uten at stipend omgjøres til lån.

Normalt er det en grense for hvor mye studenter kan tjene før Lånekassen reduserer stipendandelen, og stipend behovsprøves mot inntekt.

Ny ordning i barnehagene

Lånekassens inntektsgrenser har vært opphevet under pandemien i 2020 og 2021 for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren og enkelte studenter som bidrar i beredskapsarbeid.

Nå videreføres ordningen for helse- og omsorgssektoren i 2022. Samtidig utvides den til også å gjelde skoler og barnehager. Ordningen gjelder uavhengig av hvilket studiested studenten er tilknyttet og hva den enkelte studenten studerer.

«Kan utgjøre en viktig arbeidsressurs»

«Studenter kan utgjøre en viktig arbeidsressurs som kan gi barnehager og skoler større handlingsrom og muligheter til lokale tilpasninger, og samtidig sikre at barnehager og skoler i størst mulig grad kan holdes åpne og driftes på en forsvarlig måte. Derfor foreslår departementet at det også gis midlertidig unntak fra inntektsgrenser for studenter som arbeider i barnehage- og skolesektoren i 2022,» heter det i Kunnskapsdepartementets høringsnotat.

Ordningen er nå fastsatt i forskrift og gjelder for hele 2022.

Studentene må dokumentere arbeidet

De studentene som i ettertid får beskjed fra Lånekassen om at de har tjent over inntektsgrensen, må sende lønnsslipper til Lånekassen for perioden de har tjent over grensen, for å ikke få mindre stipend.

Lønnsslippene må vise at arbeidsstedet er i enten helse- og omsorgssektor eller barnehage- og skolesektor, og hvor mye studenten har tjent i perioden.

Merk at studentene ikke skal sende dokumentasjon for arbeid i 2022 før i 2023.