PBL endrer AFP-reglene midlertidig for å hjelpe barnehager med å skaffe vikarer

Illustrasjonsfoto: Getty Images

PBL endrer AFP-reglene midlertidig for å hjelpe barnehager med å skaffe vikarer

AFP-pensjonister innenfor PBL-området vil nå kunne jobbe som vikarer ved covid-19-relatert fravær i barnehager, skoler og helse- og omsorgssektoren uten at AFP-utbetalingene blir redusert. Ordningen er midlertidig og gjelder frem til 30. juni 2022.

Publisert:

På grunn av høyt koronarelatert sykefravær har mange barnehager for tiden ekstraordinært behov for vikarer.

PBL ønsker å bidra til å løse utfordringene, både i medlemsbarnehagene og i samfunnet som helhet. I den sammenhengen er det ønskelig å legge til rette for at AFP-pensjonister bidrar som vikarer ved covid-relatert fravær.

Midlertidig unntak

En utfordring for denne gruppen pensjonister er at dersom arbeidstakeren får arbeidsinntekt etter uttaket av AFP, skal pensjonen normalt reduseres med samme prosentsats som arbeidsinntekten utgjør av tidligere pensjonsgivende inntekt.

PBL har nå besluttet at mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) skal få unntak fra bestemmelsen om etterberegning av pensjon for dem som har arbeidsinntekt på mer enn 15.000 kroner ut over forventet inntekt.

Forutsetningen er at det kan dokumenteres at inntekten er knyttet til covid-19-relatert vikararbeid i barnehage, skole eller helse- og omsorgssektoren.

Arbeidsgiver må dokumentere

Arbeidsgiver må derfor utstede en bekreftelse der det fremgår:

  • at pensjonisten har jobbet med covid-19 relaterte oppgaver,
  • en start- og sluttdato for arbeidsforholdet og
  • hvilken inntekt før skatt pensjonisten har hatt fra det covid-19 relaterte arbeidet.

Bekreftelsen må sendes PBL i forbindelse med etteroppgjøret for 2022.

Ordningen gjelder frem til 30. juni 2022.

Ingen endringer for YTP-pensjonister

Når det gjelder alderspensjonister med ytelsespensjon i PBL-området, er det et annet regelverk som gjelder.

Pensjonister med ytelsespensjon kan etter det gjeldende regelverket jobbe som vikarer uten at dette påvirker utbetalingen av tjenestepensjon.

Dette gjør at det ikke er behov for å gjøre tilpasninger for denne gruppen vikarer.