Følg med på nyheter og pbl.no om mulig gjenåpning av barnehager

Følg med på nyheter og pbl.no om mulig gjenåpning av barnehager

I neste uke vil regjeringen avgjøre om alle landets barnehager fortsatt skal være stengt, om det skal bli en delvis gjenåpning, eller om det skal bli full gjenåpning etter påske.

Publisert:

Foreløpig er barnehagene stengt til og med 2. påskedag, 13. april. Før påske skal regjeringen beslutte om stengingen skal forlenges eller ikke.

En ekspertgruppe nedsatt av regjeringen har hatt i oppdrag å vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen. PBL er blant dem som har gitt innspill til ekspertgruppen.

I løpet av helgen skal Kunnskapsdepartementet gå gjennom arbeidet til ekspertgruppen og gjøre vurderinger.

Tidligere har det vært antydet at beslutningen fattes og offentliggjøres tirsdag ettermiddag. Men etter det PBL får opplyst, er det ikke endelig besluttet at kunngjøringen kommer tirsdag. 

Derfor vil PBL oppfordre barnehager til å holde seg orientert gjennom nyheter på regjeringen.no, pbl.no og gjennom PBLs nyhetsbrev.

For barnehagene er det krevende å være i en situasjon der man ved inngangen til påsken ikke vet i hvilken grad barnehagene skal holde åpent første virkedag etter påske.

Dette har også PBL understreket i dialogen med myndighetene, og derfor oppfordrer til at beslutningen kommer så tidlig som overhodet mulig.