FHI åpner for å prioritere ansatte i barnehagene for vaksine

FHI åpner for å prioritere ansatte i barnehagene for vaksine

I et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om vaksinasjon, åpner Folkehelseinstituttet (FHI) for muligheten for å anbefale at lærere og annet pedagogisk personell kan prioriteres i vaksinekøen. Men bare ved stor smittespredning, og ikke før alle ned til 45 år er vaksinert.

Publisert:

I sin nye vurdering åpner FHI for at det etter hvert kan bli barnehageansattes tur til i bli prioritert, men under strenge forutsetninger:

«Lærere og annet pedagogisk personell vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppe (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, men bare ved en stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift. Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag.»

Aller mest utsatt

Avgjørelsen om hvem som til enhver tid skal prioriteres for vaksinasjon, er det regjeringen som tar.

I løpet av de siste ukene har flere organisasjoner og aktører innenfor skole og barnehage gitt uttrykk for at ansatte i disse sektorene bør prioriteres.

I et brev til kunnskapsminister Guri Melby 19. mars ba PBL om at barnehageansatte skal kunne prioriteres for vaksine.

I brevet argumenterer PBL med at det er nå er gode grunner til at det nå er de barnehageansattes tur:

  • Tall fra FHI viser at andelen smittede barn er i sterk vekst, og aller størst er økningen blant de minste barna, fra 0-5 år.
  • Tall fra FHI publisert 18. mars 2021 viser at ansatte i barnehager generelt har høy forekomst av covid-19. I Oslo er barnehageassistenter den yrkesgruppen som er aller mest utsatt.
  • I motsetning til andre arbeidstakere som er i én-til-én-kontakt med andre mennesker, verken kan eller skal ansatte i barnehagene beskytte seg ved å holde en meters avstand eller bruke munnbind.
  • Barn som trenger omsorg, skal ha det, uavhengig av om de kan være smittet eller ikke.

FHI: Liv og helse viktigst

Folkehelseinstituttet skriver i sitt svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet at målsettingene for koronavaksinasjonsprogrammet om å prioritere liv og helse foran de samfunnsmessige konsekvensene av pandemien bør ligge fast.

«Vaksinasjon er et medisinsk tiltak for å beskytte enkeltindivider, men vaksinasjon har mange indirekte og viktige samfunnseffekter. Ved å beskytte liv og helse ved å vaksinere etter medisinsk risiko vil både de medisinske og samfunnsmessige målene nås, og vekten av disse målene vil endre seg etter hvert som vi har vaksinert stadig flere i risikogruppene i befolkningen,» skriver Folkehelseinstituttet.