Covid 19: Nesten alle har hatt økte kostnader – langt færre har fått kompensasjon

Covid 19: Nesten alle har hatt økte kostnader – langt færre har fått kompensasjon

En fersk undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at både kommunale og private barnehager har hatt økte kostnader knyttet til renhold, utstyr og vikarer under pandemien. Undersøkelsen viser et betydelig gap mellom hvor mange som har hatt ekstra kostnader og hvor mange som har fått ekstra midler.

Publisert:

– Det er skuffende at ikke flere kommuner har tatt oppfordringen fra KS og PBL om å forskuttere tilskudd slik at barnehagene får disse pengene nå som de har utgiftene. I stedet vil vi nå oppleve at mange private barnehager vil få økte tilskudd først i 2022 og 2023 som en konsekvens av økte kostnader i kommunale barnehager under pandemien, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Jeg vil sterkt oppfordre kommunene til å likebehandle barn og barnehager i denne situasjonen. Også private barnehager bør få dekket merkostnadene nå og ikke om to år, når pandemien forhåpentlig er over. Dette er viktig og noe vi vil følge opp fremover, kommenterer Lindboe.

Mer kompensasjon til kommunale

Ifølge Utdanningsdirektoratets tall oppgir tre prosent av de private og 12 prosent av de kommunale barnehagene å ha fått ekstra finansiering for å dekke kostnader knyttet til smittevern og ekstra vikarer i 2020.

For 2021 er det 25,7 prosent av de private og 34 prosent av de kommunale barnehagene som oppgir å ha fått en slik kompensasjon.

Samtidig oppgir syv av ti at de har hatt økte utgifter til rengjøring, syv av ti har hatt økte utgifter til utstyr, og syv av ti har hatt økte utgifter til vikarer under pandemien.

Behandler kommunale og private forskjellig

Anne Lindboe sier at de økte kostnadene oppleves som en utfordring for mange barnehager.

PBL får mange henvendelser fra barnehager som etterlyser at de ekstra midlene som regjeringen har betalt ut til kommunene for å dekke koronarelaterte kostnader, skal komme helt frem til dem som trenger dem.

– I en slik situasjon er det skuffende at kommunene ser ut til i større grad å anerkjenne at kommunale barnehager har økte kostnader, enn at de private barnehagene har det, sier Lindboe.

Mindre rammet enn andre, men…

PBL-direktøren understreker at barnehagesektoren, sammenlignet med mange andre deler av samfunnet, har vært relativt skjermet gjennom pandemien når det gjelder de økonomiske konsekvensene.

En del barnehager klarte seg etter forholdene bra ut av 2020, blant annet ettersom tariffoppgjøret ga mindre lønnsøkninger i hele samfunnet enn det man før pandemien hadde sett for seg.

– Men etter en vinter med blant annet mange ansatte i karantene og isolasjon, er tilbakemeldingen fra barnehagene at de er bekymret for de økte kostnadene som de ikke får kompensasjon for, sier Lindboe.

Hun peker på barnehagenes helt vesentlige rolle, både for å gi barn et tilbud av høy kvalitet, og også for å holde hjulene i samfunnet i gang.

 – I denne situasjonen bør både lokale og sentrale politikere huske at barnehagene ikke har noen reelle muligheter til å kutte vesentlig i kostnadene dersom de skal klare å holde barnehagen åpen og med et tilbud av høy kvalitet. Derfor er vår klare oppfordring at politikerne lytter til rådene som deres egen organisasjon KS har gitt sammen med oss i PBL, sier Anne Lindboe.