Barnehager og barneskoler er nå definert som viktige samfunnsfunksjoner

Barnehager og barneskoler er nå definert som viktige samfunnsfunksjoner

I forbindelse med planlegging, gjenåpning og drift av barnehager og de laveste trinnene på barneskolene har regjeringen utvidet listen over personell som kan få tilbud om plass.

Publisert:

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass selv om barnehagene og skolene fortsatt er stengt.

Endringen gjelder fra og med 13. april 2020.

Gjenåpner fra 20. april

Tirsdag før påske offentliggjorde regjeringen at barnehager skal gjenåpne igjen fra 20. april og at de fire laveste trinnene på barneskolene skal gjenåpne 27. april.

For å forberede og gjennomføre gjenåpningen vil behovet for barnehageansatte og lærere på jobb være økende i dagene som kommer. Derfor har regjeringen utvidet listen med viktig personell.

Dette omfatter:

  • Ansatte i barnehager og barneskoler (barnetrinnet).
  • Administrativ ledelse i barnehager og barneskoler (barnetrinnet).
  • Kritisk driftspersonell knyttet til barnehager og barneskoler.

PBL glad for avklaring

PBL har overfor myndighetene tatt til orde for at også ansatte i barnehager skulle bli definert som kritisk samfunnspersonell. Vi er derfor glad for at dette nå er avklart.

Dette er et tiltak som vil bidra til at det blir enklere for den enkelte barnehage å ha tilstrekkelig personale tilgjengelig ved gjenåpning den 20. april.  

  • Les mer om hvem som har krav på barnehageplass her.