Ti år sammenhengende med lavere sykefravær

Grafene innfelt i bildet viser legemeldt sykefravær i kommunale (rødt) og private (grønt) barnehager.

Ti år sammenhengende med lavere sykefravær

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2022 var på henholdsvis 8,9 og 9,6 i private og kommunale barnehager. Med dette har sykefraværet vært lavere i private enn kommunale barnehager i ti år sammenhengende.

Publisert:

Andre kvartal 2012 – for ti år siden – var det legemeldte sykefraværet 8,6 prosent både i kommunale og private barnehager.

Siden den gang har SSB hvert eneste kvartal rapportert lavere legemeldt sykefravær i private barnehager, sammenlignet med kommunale barnehager.

– Det er nok flere faktorer som spiller inn slik at utviklingen er blitt slik. Men vi vet at en god og påkoblet ledelse er viktig i jobben med å skape gode arbeidsmiljø og holde sykefraværet så lavt som mulig. I vår sektor er det utrolig mange dedikerte, engasjerte og dyktige eiere og ledere som strekker seg svært langt for å utvikle personalet og barnehagene videre, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Litt lavere enn 2021

For andre kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet henholdsvis 8,9 prosent i private og 9,6 prosent i kommunale barnehager.

Tallene er litt lavere enn andre kvartal 2021, men noe høyere enn andre kvartal de foregående årene. Til dette kan koronapandemien være en medvirkende årsak.

Se tall for hele landet, ditt fylke og din kommune på barnehagemonitor.no/sykefravær.

Lokale variasjoner

Det er betydelige lokale svingninger på sykefraværstallene. Og særlig i mindre kommuner vil variasjonene kunne være store fra kvartal til kvartal.

Blant de større kommunene, ser vi følgende tall i andre kvartal 2022:

Kommune Kommunale bhg Private bhg
Oslo 10,4 8,0
Bergen 10,3 9,0
Trondheim 10,3 8,2
Stavanger 9,1 7,0
Bærum 8,8 7,0
Kristiansand 9,7 9,3
Drammen 10,8 10,7
Asker 9,1 9,4
Lillestrøm 10,8 9,2
Fredrikstad 10,2 8,7
Sandnes 9,6 8,4
Tromsø 10,5 10,2

Myter om arbeidsvilkår

Jørn-Tommy Schjelderup i PBL mener at sykefraværstallene de siste ti årene står i sterk kontrast til en gammel forestilling om at ansatte har bedre arbeidsvilkår i kommunale enn i kommunale barnehager.

– Samtidig er det viktig å påpeke at sykefraværet er for høyt, både i den kommunale og private delen av barnehagesektoren. Både for den enkelte ansatte, for barna, for arbeidsgiver og for samfunnet som helhet er det viktig at vi alle jobber kontinuerlig med tiltak som gjør at flest mulig av alle de dyktige ansatte i sektoren, er friske og på jobb, påpeker PBL-lederen.