PBL skuffet over svarene fra statsråden: – Opplever at innføringen av bemanningsnormen er avlyst

PBL skuffet over svarene fra statsråden: – Opplever at innføringen av bemanningsnormen er avlyst

PBL-leder Arild M. Olsen mener statsråd Jan Tore Sanner i sine siste skriftlige svar til Stortinget i realiteten har avlyst innføringen av en ny, nasjonal bemanningsnorm.

Publisert:

– I stedet for å få på plass en rettferdig overgangsordning som ivaretar alle barn og alle barnehager, peker statsråden på dispensasjon som løsningen for private barnehager i kommuner som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen. Det er en fallitterklæring og fører til at vi i realiteten ikke har en ny, nasjonal bemanningsnorm for alle barn og i alle barnehager før i 2021, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL – og legger til:

– Det er svært beklagelig, men slik saken nå står anser vi innføringen av bemanningsnormen for å være avlyst. Skal bemanningsnormen være reell, må den kunne gjelde for alle barn og i alle barnehager fra dag én, og det ser det ikke ut til at regjeringen har tenkt å få på plass. Det er nå opp til Stortinget å få på plass løsninger som sikrere at bemanningsnormen blir et gode for alle barn i alle barnehager.  

Les også: Ber medlemmene forberede effektivisering og kostnadskutt

Les også: Høring om bemanningsnorm i barnehagen

Besvarte 32 spørsmål fra komiteen

PBL støtter innføringen av en bemanningsnorm, forutsatt at denne er finansiert i alle barnehager fra dag én og at det kommer på plass en overgangsordning som sikrer dette. Kommer det ikke på plass en slik overgangsordning, mener PBL at det ikke kan innføres en ny, nasjonal bemanningsnorm.

Mandag fikk utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget svar på sine 32 spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I flere av svarene kommenterer statsråden utfordringene for private barnehager i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen. Men han står likevel fast på at det ikke er behov for overgangsordninger, slik PBL og en rekke andre aktører har krevd.

– Lavt tilskudd kan gi dispensasjon

I svarene skriver statsråden blant annet:  

  • «Etter departementets vurdering er det ikke behov for overgangsregler for tilskudd til private barnehager ved innføring av den foreslåtte bemanningsnormen.»
  • «Imidlertid vil kommunale barnehager som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen, kunne få økte personalkostnader. Beregningsgrunnlaget for det kommunale tilskuddet til private barnehager i disse kommunene vil dermed øke, noe som igjen vil utløse økt tilskudd til disse private barnehagene to år etter.»
  • «Jeg har forståelse for at dette slår uheldig ut i private barnehager i kommuner som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen.»
  • «Hvis en privat barnehage mottar lavt kommunalt tilskudd og dermed ikke er finansiert til å oppfylle bemanningsnormen når den trer i kraft, er dette noe som kan begrunne at det gis dispensasjon.»

Gjelder mer enn 75.000 barn i private barnehager

PBL-direktøren er kritisk til vurderingene fra kunnskaps- og integreringsministeren. 

– De er opptatt av å få på plass en bemanningsnorm raskt, men aksepterer at dagens system for finansiering gjør at bemanningsnormen i praksis ikke vil gjelde for store deler av sektoren før om to-tre år. Det er vi svært kritiske til. PBL ønsker bemanningsnormen, men har satt som krav at den må være finansiert for alle barn og i alle barnehager fra dag én, sier Olsen.

111 kommuner hadde i 2016 en gjennomsnittlig bemanning på 6,1 barn per årsverk eller mer. I disse kommunene gikk det mer enn 75.000 barn i de private barnehagene, mer enn halvparten av alle barna i private barnehager.

Disse barna vil gå i en barnehage som mottar et tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en dårligere kommunal bemanning enn den foreslåtte nasjonale bemanningsnormen.