Samleside om bemanningsnorm i barnehagen

Samleside om bemanningsnorm i barnehagen

Her finner du samlet oversikt over alle artikler og rådgivning om bemannings- og pedagognorm.

Viktige datoer: 

  • 19. april: Høring i utdannings- og forskningskomiteen. Se opptak.
  • 22. mai: Frist for avgivelse av innstilling fra komiteen.
  • 31. mai: Foreløpig dato for behandling i Stortinget.

Hjelp og rådgiving til PBL-medlemmer

Ny bemanningsnorm er foreslått med virkning fra 1. august 2018. Skjerpet pedagognorm er vedtatt med virkning fra 1. august 2018. Dette vil ha følger for flere barnehager. 

Noen barnehager vil ha behov for flere pedagoger eller flere ansatte. Løsningen kan også bli å redusere antall barnehageplasser. PBL hjelper deg og din barnehage med hvilke konsekvenser dette vil ha for din barnehage. Vi har også laget en kalkulator som du kan benytte. Du kan selvsagt også ta kontakt med oss for rådgivning!

Beregn konsekvenser for din barnehage

Les flere saker om ny bemanningsnorm

Webinar om bemanningsnorm

Se opptak av medlemsmøte om ny bemanningsnorm fra 10. april 2018.

PBL støtter innføringen av en bemanningsnorm, men er opptatt av at normen må være finansiert for ALLE barnehager fra dag ÉN.
Styreleder i PBL, Eirik Husby