PBLs innlegg på høring om bemanningsnorm

PBLs innlegg på høring om bemanningsnorm

I høringen om ny bemanningsnorm var PBL tydelig på at de støtter innføringen av en bemanningsnorm, men at normen må være finansiert for alle barnehager fra dag én.

PBLs innlegg på høring om ny bemanningsnorm

Mange støtter PBL i kravet om at bemanningsnormen må være finansiert for alle barnehager fra dag én! Se hva ulike aktører sa under høringen på Stortinget 19. april.

Utdrag fra høring om bemanningsnorm 19. april 2018