Ber medlemmene forberede effektivisering og kostnadskutt

Ber medlemmene forberede effektivisering og kostnadskutt

Signalene fra regjeringen gjør at PBL nå oppfordrer medlemmene til å vurdere alle typer nedskjæringer som kan frigjøre midler til å innfri den foreslåtte bemanningsnormen.

Publisert:

PBL jobber fortsatt svært aktivt for å få på plass nødvendige overgangsordninger som sikrer at en ny bemanningsnorm er finansiert for alle barn og i alle barnehager fra dag én.

PBL opplever at vi møter stor forståelse for dette kravet fra mange partier på Stortinget, men mener det er viktig at den enkelte barnehage forbereder seg som om lovforslaget fra regjeringen blir vedtatt på Stortinget i slutten av mai.

Les også: PBL skuffet over svarene fra statsråden: – Innføringen av bemanningsnormen er avlyst. 

Les også: Høring om bemanningsnorm i barnehagen

– Svært beklagelig, men en nødvendig konsekvens

– Uten at det følger finansiering med de nye kravene, vil veldig mange barnehager måtte hente midler til å innfri bemanningsnormen fra andre deler av driften. Det vil være en svært beklagelig, men en nødvendig konsekvens av forslaget fra regjeringen, kommenterer administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL oppfordrer barnehagene som per i dag ikke har rammevilkår til å innfri bemanningsnormen til spesielt å vurdere hvor de kan kutte kostnader slik at de er forberedt dersom det ikke kommer på plass en overgangsordning. PBL mener dette kan gjøres innenfor områder som:

  • Redusert vikarbruk ved sykdom og annet fravær
  • Redusert tid til ledelse i den enkelte barnehage
  • Redusert satsing på kompetansehevende tiltak som kurs og annen opplæring
  • Vedlikehold
  • Investeringer

Skal gjelde fra august – ingen signaler om overgangsordning

– Det er på mange måter en trist anbefaling å gi, fordi de samlede tiltakene som mange barnehager må gjøre trolig vil svekke kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre i stedet for å øke den. Men vi mener det er et helt nødvendig signal å gi til medlemmene. Alternativet kan være at de må bryte loven eller legge ned driften, og det vil være et enda dårligere alternativ, kommenterer Olsen.

Den foreslåtte normen skal etter planen gjelde fra 1. august. Men det er foreløpig ikke kommet på plass ordninger som skal sikre at bemanningsnormen er finansiert for alle barn og i alle barnehager fra dag én.

Ifølge lovforslaget fra regjeringen, som nå er til behandling på Stortinget, er det ikke aktuelt å gi barnehager dispensasjon på grunn av økonomiske hensyn. I dokumentet fra regjeringen står det blant annet: «Etter departementets vurdering bør det derfor ikke være adgang til å gi dispensasjon på grunn av økonomiske hensyn.»

Og i svar på spørsmål til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget denne uken, slo kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på nytt fast at det «etter departementets vurdering ikke er behov for overgangsregler for tilskudd til private barnehager ved innføring av den foreslåtte bemanningsnormen».

– Tilpass driften av barnehagen til din kommune

I mellomtiden ber PBL medlemsbarnehagene ta sine forholdsregler.

– Den enkelte barnehager er nødt til å tilpasse egen drift til driften av de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Mange kommuner har fra før kuttet i vikarbruk, redusert tid til ledelse og kuttet i kostnadene til kurs og kompetanseheving. Da er de private barnehagene i kommunen dømt til å gjøre det samme, og i enda større grad enn tidligere nå som bemanningsnormen ser ut til å bli innført uten at det kommer finansiering for alle barn og i alle barnehager fra dag én, sier Arild M. Olsen. 

PBL får for tiden mange henvendelser fra medlemmene om utfordringene med innføring av ny bemanningsnorm.

PBL oppfordrer medlemmer som har spørsmål knyttet til håndteringen av dette til å ta kontakt med en av våre rådgivere.