10 gode råd for det nye barnehageåret

Arbeidsgiveravdelingen i PBL kan være behjelpelig med å svare på spørsmål i forbindelse med oppstart ved nytt barnehageår og oppstart for nye barn.

10 gode råd for det nye barnehageåret

Dere i barnehagene har lang erfaring med å gi nye barn og foreldre en best mulig start på barnehagelivet. PBL opplever at barnehagene gjennomgående har veldig gode rutiner og planer for dette. Kanskje kan det likevel være et nyttig tips eller en viktig påminnelse i punktlisten nedenfor. Lykke til med planleggingen av nytt barnehageår!

Publisert:
 1. Gi god informasjon om oppstarten til foreldre
  Barnehagen og foreldre skal i samarbeid legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Det er nyttig å gi god informasjon til foreldre om hva dere gjør i barnehagen. Fortell om rutiner, hvordan oppstarten foregår og hvorfor dere gjør som dere gjør i barnehagen. Legg vekt på å bli godt kjent, og legg til rette for å bygge gode relasjoner med foreldre og barn.
 2. Inviter foreldre og barn til å besøke barnehagen i tiden før oppstart
  Barnehagen må tilpasse rutiner, og tid og rom må organiseres slik at barn kan etablere relasjoner med både personalet og andre barn i denne fasen. Personalet i barnehagen må ha en tett oppfølging av barnet og foreldrene den første tiden slik at de kan oppleve tilhørighet og trygghet fra første stund. Et godt råd er å invitere foreldre og barn på besøk før barnehagestart, for å starte tilvenning tidlig.
 3. Tilby oppstartsamtale

  Inviter gjerne foreldre til en oppstartsamtale litt før barnet starter i barnehagen. Det venter en ny hverdag med mange andre barn og voksne rundt barnet. Dette krever at de som skal ta imot barn og foreldre legger vekt på å skape gode relasjoner med både barn og foreldre fra første stund.

 4. Bruk god tid på å bli godt kjent med barn og foreldre
  Det er viktig at barnehagen tilpasser seg barnet. Personalet og foreldre må være oppmerksomme på at det er barnets behov som må ligge til grunn for hvordan tilvenningstiden blir. Noen barn trenger kort tid på å bli trygg, mens andre barn trenger lengre tid. Hvordan barnet og foreldrene blir møtt i barnehagen vil kunne påvirke hvor lang tid denne prosessen tar.
 5. Fast kontaktperson
  Et godt råd er å ha en fast kontaktperson for de nye barna i oppstartsperioden. Det kan bidra til at barn og foreldre har et trygt og fast holdepunkt i den nye hverdagen.
 6. Gi støtte der det trengs
  Vær imøtekommende, sensitiv og tålmodig i møte med barn og foreldre. Følg med på hvordan barnet reagerer i samspill med deg/dere. Ingen barn er like og det finnes derfor ingen fasit annet enn at det må tilpasses hvert enkelt barn. Det viktigste er at barna blir trygge. Tipser om denne filmen fra Utdanningsdirektoratet.
 7. Ha omvisning i barnehagen
  Bruk tid på omvisning i barnehagen for barn og foreldre. Fortell hvem dere er, og hvilket verdisyn dere jobber ut fra. Ha fokus på å gi god informasjon og kommunikasjon. La barna og foreldre komme på besøk flere ganger for å bli kjent med lokalene og det fysiske miljøet.
 8. Ta vare på foreldre og barn som allerede går i barnehagen
  Barnets personlighet, erfaringer og alder vil kunne påvirke hvor lang tid det tar før barnet blir trygg i sin nye hverdag. Dette gjelder også for de barna som allerede går i barnehagen. Etter tid borte fra barnehagen kommer de tilbake til kjente omgivelser, men gruppene er kanskje nye? Kanskje har barn eller personal sluttet i barnehagen, eller det er gjort om på inventaret på avdelingen? Noen barn har kanskje byttet avdeling, mens andre kanskje har fått ny garderobeplass? Barna og foreldrene må derfor få tid og rom til å finne sin plass, bli trygge og gjenoppta relasjonene.
 9. Innhent nødvendige opplysninger

  Det er også noen administrative ting som må være på plass før oppstart i barnehagen.

  Før et barn begynner i barnehage skal det for eksempel legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge til rette for barnet. Barnehagen må også sørge for å innhente opplysninger om barnets foreldre som er nødvendig, herunder opplysninger om foreldreansvar, daglig bosted, samvær, opplysninger av betydning for foreldrebetaling, m.m. Av hensyn til personvern må det også innhentes nødvendige samtykker. Les mer om samtykker, GDPR og personvern.

  denne siden finner du flere nyttige dokumenter og maler for innhenting av nødvendig informasjon du kan bruke. 

 10. Inngå en skriftlig avtale med foreldrene om barnehageplassen

  PBL anbefaler også at det inngås en god skriftlig avtale med foreldrene om barnehageplassen, og at den inngås før barnet begynner i barnehagen. En slik avtale bør blant annet belyse betaling, åpningstider og ferie, oppsigelse av plass, erklæring om barnets helse, registrering av personalopplysninger og eventuell dugnadsplikt. Ved å ha en skriftlig avtale kan man forhindre unødvendige misforståelser og i verste fall tvister mellom barnehagen og hjemmet.

Ta kontakt med PBL hvis du har spørsmål om oppstart

PBL kan være behjelpelig med å svare på spørsmål i forbindelse med oppstart ved nytt barnehageår og oppstart for nye barn. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere og jurister i arbeidsgiveravdelingen.