Skriftlig avtale om barnehageplass

Skriftlig avtale om barnehageplass

Før et nytt barn begynner i barnehagen, er det viktig med et god skriftlig avtale med foreldrene om barnehageplassen.