Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

PBL sendte 18. november ut forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale til uravstemning. Styret i PBL anbefaler forhandlingsresultatet. Medlemsbarnehagene i PBL har svarfrist 27. november.

Publisert:

PBL har forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2022 til 30. april 2024.

Protokoll om pensjon

Etter forhandlinger og mekling oppnådde partene den 16. november enighet om et forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale.

Klikk her for å se Riksmeklerens møtebok med protokoll.

Det fremforhandlede forslaget innebærer enkelte tekstuelle endringer i hoved- og hovedtariffavtale, og et økonomisk oppgjør på nivå med KS-oppgjøret.

I tillegg er partene – PBL på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – kommet til enighet om viktige protokolltekster om AFP og tjenestepensjon.

Uravstemning via e-postlenke

Gjennom uravstemningen får medlemmene i PBL muligheten til å stemme ja eller nei til det fremforhandlede forslaget til ny avtale. Det er barnehagens eier, eller dens representant, som skal svare på uravstemningen. 

Det ble sendt ut e-post til alle PBL-medlemmer som skal avgi stemme den 18. november. Det stemmes ved å klikke på linken i e-posten som er sendt ut.

For alle barnehager som er en del av et konsern og har tariff i PBL, er det sendt ut én e-post til konsernet, som avgir stemme på vegne av alle barnehagene.

Frist søndag 27. november

I henhold til PBLs vedtekter § 8, skal styret i PBL gi sin tilråding om resultatet før avstemningsfristen.

Styret i PBL besluttet i styremøte 16. november å anbefale medlemmene å godkjenne det fremforhandlede resultatet.

Medlemsbarnehagenes frist for å avgi stemme er av PBL satt til søndag 27. november kl. 21.00.

Noen dager senere har partene i oppgjøret frist med å melde resultatet i uravstemningene.