Tariffoppgjøret 2020: PBL forhandler med fagforeningene 5. oktober

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet). Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Tariffoppgjøret 2020: PBL forhandler med fagforeningene 5. oktober

På grunn av koronapandemien ble forhandlingene i årets hovedoppgjør utsatt til i høst.

Publisert:

Men nå er det klart at forhandlingene mellom PBL og fagforeningene starter mandag 5. oktober.

I alle større sektorer ble årets tariff-forhandlinger utsatt som følge av smittesituasjonen i landet. Tariffoppgjørene er imidlertid nå kommet i gang.

KS-forhandlinger denne uken

Forhandlingene om hovedtariffoppgjøret for kommunene starter 3. september, med frist for å finne forhandlingsløsning 15. september.

Deretter vil PBL også være i posisjon til å starte forhandlingene på vegne av de mange private barnehagene.

PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale gjaldt i utgangspunktet for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020, men er forlenget som følge av den situasjonen som har vært i samfunnet i 2020.

29.500 ansatte i 1.750 barnehager

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, hvilket innebærer at det både kan forhandles om lønn og øvrige avtalebestemmelser.

PBL forhandler om ny hoved- og hovedtariffavtale med fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Forhandlingene omfatter 1.750 private barnehager med om lag 29.500 ansatte.