Styreleder Eirik Husby om streiken: – En alvorlig og krevende situasjon

Styreleder Eirik Husby i PBL ser svært alvorlig på de problemene som streiken skaper for familiene som er rammet.

Styreleder Eirik Husby om streiken: – En alvorlig og krevende situasjon

PBLs styreleder Eirik Husby er bekymret for de store konsekvensene som streiken i PBL-området nå får for svært mange barn og foreldre. – PBL hadde i realiteten ingen mulighet til å imøtekomme kravene som er fremsatt, men vi er svært utålmodige med tanke på å finne en løsning på denne konflikten.

Publisert:

Det sier styreleder Eirik Husby i PBL. Han og resten av PBL-styret, med valgte representanter fra PBLs mer enn 2.000 medlemsbarnehager, var tett på forhandlingene og meklingen som natt til 15. oktober resulterte i streik i PBL-området.

Og i de 16 dagene som er gått siden streiken startet, har Husby og resten av styret hatt tett dialog med administrasjonen og blant annet gjennomført flere digitale styremøter der saken har vært diskutert.

Mer enn 20 år siden sist

– Dette er noe nytt for oss, det er mer enn 20 år siden det var streik i PBLs tariffområde. Vi skal være stolte av historien vår med få konflikter og et gjennomgående godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Vi er i dag en gjennomregulert og ryddig sektor, der det blant annet er veldig høy organisasjonsgrad blant arbeidsgiverne. Dette er noe PBL har jobbet for og stått i bresjen for siden 1990-tallet, sier PBLs styreleder Eirik Husby.

Han kjenner på det store ansvaret ved at tariffområdet i PBL, som teller 1.750 barnehager med nærmere 30.000 ansatte, nå er i streik. Men han er samtidig klar på at det ikke har vært mulig for PBL å innfri de samlede kravene fra arbeidstakersiden.

– Fullt ut konkurransedyktige

– La det være helt klart: Private barnehager er i dag fullt ut konkurransedyktige med kommunale barnehager, både når det gjelder kvaliteten på tilbudet til barna og betingelsene til de ansatte. Dette på tross av at vi driver for ned mot 90 prosent av det offentlige barnehager mottar i offentlige finansiering. Vi skal være konkurransedyktige både på innhold og betingelser for de ansatte, også i fremtiden. Dyktige og engasjerte ansatte er helt avgjørende for å kunne ha et best mulig tilbud. Men det betyr ikke at vi kan innfri alle krav som måtte komme i forhandlinger i et hovedoppgjør, og de samlede kravene som PBL er møtt med denne gang, har ikke vært mulig å innfri, sier Husby.

Store negative konsekvenser

Arbeidstakerorganisasjonene har tatt ut om lag 2.400 ansatte i streik. Dette rammer nå tilbudet i 220 barnehager. Tusenvis av barn og foreldre er berørt av streiken. Hver eneste dag får streiken store negative konsekvenser for barn og foreldre, også for deres arbeidsgivere og andre berørte. 

– Dette er helt klart det som nå gjør størst inntrykk og som uroer oss aller mest – alle barn og foreldre som nå får snudd hverdagen på hodet. Streiken skaper veldig store problemer for veldig mange. PBL tar dette på aller største alvor, og vil gjøre det vi kan for å hindre en langvarig og ødeleggende streik. Men det krever at også motparten vår er villig til å forhandle og å diskutere ulike løsninger. PBL kan ikke alene ta ansvaret for streiken eller for at den skal avsluttes raskest mulig, sier styrelederen.

Roser barnehagene

For medlemsbarnehagene som er direkte berørt av streiken, har den krevd mye ressurser og skapt store utfordringer de drøye to ukene streiken har pågått. PBLs styreleder roser barnehagene for måten de har håndtert situasjonen på.

– På tross av utfordringene dette nå medfører, opplever styret at medlemmene håndterer utfordringene på en god måte. Men dette skaper åpenbart også store utfordringer for mange av barnehagene som er direkte berørt, og PBL skal gjøre det vi kan for å hindre at konflikten varer lenger enn høyst nødvendig, sier Husby.