Reagerer på ny feilaktig fremstilling fra Utdanningsforbundet

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Reagerer på ny feilaktig fremstilling fra Utdanningsforbundet

PBL reagerer sterkt på at motparten i arbeidskonflikten sprer feil og misvisende informasjon om PBLs ordninger. – At de i tillegg setter PBLs ordninger opp mot våre konkurrenters uten å vise frem hele sannheten, er et skittent spill som ikke hører hjemme noen steder – selv ikke i en arbeidskonflikt, sier Jørn-Tommy Schjelderup, adm.dir. i PBL.

Publisert:

– PBL-barnehagene har minst like gode ordninger for de ansatte som alle andre i sektoren, og når det gjelder tjenestepensjonen er denne spesielt god. At Utdanningsforbundet konsekvent utelater denne fra sine regnestykker, er spekulativt og uærlig, sier PBL-direktøren.

Schjelderup er bekymret for det han kaller en massiv svertekampanje fra motparten, som han mener skaper utrygghet hos både de ansatte og hos medlemsbarnehagene rundt ordningene de har for sine ansatte.

Her kan du lese mer om pensjonsordningene til de ansatte i PBL-barnehagene.

Det siste tilskuddet i Utdanningsforbundets kampanjer, er en film på sosiale medier hvor arbeidstakerorganisasjonen sammenligner pensjonsordningene fra PBL og Virke. Under overskriften «Her er forskjellen på pensjon fra PBL og Virke», er egenskapene ved ordningene skjematisk satt opp.

Feil og mangler ved oversikten

Det er flere feil og mangler ved oversikten:

Feil om AFP (avtalefestet pensjon):

  • Utdanningsforbundet har satt et rødt kryss ved AFP hos PBL, og fremstiller det dermed slik at PBL ikke har en ordning for AFP. Det er feil. Dagens AFP-ordning er en tidligpensjonsordning for de mellom 62 og 67 år. Ansatte i PBL-barnehagene kan også velge å jobbe 80 prosent for 100 prosent lønn fra fylte 62 år, en ordning som ikke er vanlig i andre tariffområder.

  • PBL har hele tiden vært tydelig på at det skal på plass en ny og endret AFP, også for PBLs tariffområde. Partene har vært uenige om innretning og om når denne skal på plass.

Misvisende om sparing:

  • Utdanningsforbundet gjør et poeng av at de ansatte sparer mer i PBLs ordning enn i konkurrentenes ordning. Det er riktig. Årsaken til dette er at fagforeningene selv ønsket at de ansatte skulle spare mer enn to prosent da avtalen om PBL Barnehagepensjon ble inngått.
  • Den ekstra sparingen går rett inn på den enkelte ansattes sparekonto, og bidrar dermed til en god avkastning for fremtidig pensjon.

Mangelfullt om opptjening:

  • Utdanningsforbundet utelater å omtale det viktigste ved pensjonsordningene; hva man får igjen for sin pensjonssparing. Dersom man sammenligner PBL, Virke og offentlig tjenestepensjon, viser Storebrands tall at ansatte med PBL Barnehagepensjon kan vente en vesentlig høyere forventet pensjon ved 67 år enn i de andre ordningene.

  • Oversikten fra Utdanningsforbundet fremstiller lønnsvekstgaranti som bedre enn individuelt investeringsvalg. Det er gode grunner til at PBL Barnehagepensjon er innrettet med individuelt investeringsvalg. Dette gir høyere avkastning enn i de andre ordningene, samtidig som den enkeltes mulighet til å velge investeringsprofil på pensjonssparingen sin ivaretas.

– Det er uredelig å gjøre et poeng av at de ansatte må spare mer, uten å vise frem gevinsten med ordningen i andre enden. Det er som å skulle ta stilling til hvilken bank som er best og se vekk fra rentene, sier Jørn-Tommy Schjelderup oppgitt.

Tåler alle sammenligninger

PBL-direktøren misliker at arbeidstakerorganisasjonene trekker andre arbeidsgiverorganisasjoner inn i konflikten, men han er ikke redd for konkurransen.

– Vi skal tilby de beste ordningene. PBL har alltid jobbet for at våre mer enn 2.000 medlemsbarnehager skal ha konkurransedyktige vilkår å tilby sine ansatte. PBL Barnehagepensjon er bransjens beste, og våre ordninger tåler sammenligning med hvem som helst. Men sammenligningene må være redelige og etterrettelige. Det Utdanningsforbundet nå holder på med, er det motsatte, sier Schjelderup.