PBL og Utdanningsforbundet enige om tariffavtale etter mekling

Forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL, administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er kommet til enighet med nestleder Terje Skyvulstad og Utdanningsforbundet etter mekling om årets tariffoppgjør. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning)

PBL og Utdanningsforbundet enige om tariffavtale etter mekling

PBL er i mål med hovedoppgjøret for 2020 etter enighet med Utdanningsforbundet om å føre et tillegg til protokollen som partene forhandlet om i oktober. Det følger ingen lønnsøkninger ut over det som allerede er gitt.

Publisert:

Partene kom til enighet etter et fremskyndet meklingsmøte hos Riksmekleren mandag formiddag.

Administrerende direktør Anne Lindboe er fornøyd med at partene dermed har gjort seg ferdig med hovedoppgjøret 2020 mens kalenderen ennå viser 2020.

Hun mener Utdanningsforbundet har opptrådt ansvarlig i forhandlingene og at den nye avtalen vil bli et godt kart til å navigere etter ettersom terrenget ser noe annerledes ut nå sammenlignet med i starten av oktober.

Formaliserer AFP-jobb

– Da vi forhandlet om hovedoppgjøret i oktober, var det reell fare for at vi etter kutt i pensjonstilskudd hadde måttet reforhandle den gode pensjonsavtalen vår. Etter at Fremskrittspartiet i forhandlingene med regjeringen fikk stoppet forslaget om tilskuddskutt, er dette avverget. Derfor er vi nå blitt enig med Utdanningsforbundet om å formalisere noen punkter i jobben videre med barnehagepensjon, blant annet ved å forhandle om ny AFP ved mellomoppgjøret i 2021. Vi er også enige om å opprette en ny kategori i stillingsoversikten med lønnsplassering, nemlig stilling med krav om mastergrad. Det er en viktig anerkjennelse av behovet for økt kompetanse i barnehagene i fremtiden, sier Anne Lindboe.

Ingen nye lønnsøkninger

Når det gjelder det økonomiske, står det fremforhandlede resultatet fra i høst fast.

Summen av de endringene som ble avtalt i 2019 innebar at lønnsrammen til fordeling i 2020 i praksis var brukt da partene i PBL-oppgjøret møttes til forhandlinger i oktober.

– Dermed var det ikke mer å hente økonomisk dersom barnehagene skulle holde seg på samme lønnsvekst som frontfagene og ansatte i KS-området, sier Anne Lindboe.

Lønnstabellene per 1. januar 2020 vil derfor gjelde frem til mellomoppgjøret 2021.

barnehagemonitor.no kan du sammenligne minstelønnssatsene for assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere i KS-tariffen med tilsvarende i PBL-tariffen.

Nei i uravstemning

Det var 5. oktober at PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta forhandlet seg frem til enighet om ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale for om lag 1.750 barnehager og om lag 29.500 ansatte.

I uravstemningen aksepterte PBL, Fagforbundet og Delta det fremforhandlede resultatet.

Blant Utdanningsforbundets medlemmer stilte det seg annerledes. 28,8 prosent av Utdanningsforbundets 7319 medlemmer i PBL-området valgte å avgi stemme ved uravstemningen. Av disse stemte 71,7 prosent nei, mens 28,3 prosent stemte ja til oppgjøret.

Dermed ble oppgjøret sendt til mekling.

Skulle meklet i januar

Meklingen skulle egentlig finne sted 4. desember, men ble utsatt på grunn av covid-19-situasjonen. Ny dato for mekling var satt til 11. januar hos Riksmekleren. Men Utdanningsforbundet og PBL har i mellomtiden tatt opp tråden internt og sammen tatt initiativ til å fremskynde meklingen.

Mandag morgen møttes partene i Riksmeklerens lokaler. Der kom de frem til en anbefalt løsning. Mandag har styret i PBL og sentralstyret i Utdanningsforbundet akseptert avtalen.