PBL møter medlemsbarnehagene for å drøfte tariffoppgjøret

PBL møter medlemsbarnehagene for å drøfte tariffoppgjøret

Det er knyttet stor spenning til årets hovedoppgjør, både i barnehagesektoren og i samfunnet rundt oss. I mars reiser PBL landet rundt for å gå i dialog med medlemsbarnehagene om oppgjøret. Her kan du melde deg på.

Publisert:

Hvert år gjennomfører PBL tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Annet hvert år er det hovedoppgjør, der det i prinsippet kan forhandles om alle delene av hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Krevende

Årets hovedoppgjør kan bli krevende for mange bransjer i samfunnet.

Dette gjelder også barnehagesektoren, der marginene over år har vært fallende og der mange opplever en realnedgang i tilskuddssatsene fra 2021 til 2022.

PBL landet rundt

I mars tar PBL turen til 11 byer landet rundt for å gå i dialog med medlemsbarnehagene om årets oppgjør. I tillegg har vi satt opp et digitalt medlemsmøte med tariff som hovedtema den 30. mars. 

– Målet med rundreisen er både å informere barnehagene om forutsetninger, utfordringer og muligheter i årets hovedoppgjør, samt å lytte til innspill fra medlemsbarnehagene. Hovedoppgjøret er svært viktig, både for eierne og for de ansatte i barnehagene. Derfor oppfordrer vi medlemsbarnehagene til å melde seg på til møtene, sier konstituert adm.dir. i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Under er en oversikt over hvilke byer som står på reiseplanen til PBL i denne omgang. Ved å klikke på boksene, kan du finne sted og klokkeslett – og melde deg på.

Hamar, 08.03

Sarpsborg, 09.03

Trondheim, 10.03

Drammen, 15.03

Oslo, 16.03

Molde, 17.03

Stavanger, 22.03

Bergen, 23.03

Kristiansand, 25.03

Tromsø, 30.03

Bodø, 30.03

Digitalt møte, 30.03