Kom ikke til enighet i meklingen – streik i PBL-området fra mandag

Foto: Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet) møttes til mekling fredag 14. oktober om årets hovedoppgjør i PBL-området.

Kom ikke til enighet i meklingen – streik i PBL-området fra mandag

Det lyktes ikke PBL å bli enige med fagforeningene i meklingen i PBL-oppgjøret. Dermed er det streik i enkelte av PBLs medlemsbarnehager fra mandag 17. oktober. – Overraskende og svært beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik på dette grunnlaget og etter å ha fremsatt helt urealistiske krav, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Meklingen mellom partene – PBL på den ene siden og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – startet klokken 10.00 fredag, med meklingsfrist klokken 24.00.

Partene forhandlet på overtid, men rundt klokken 02.00 natt til lørdag var bruddet et faktum.

PBL: – Alvorlig situasjon

Oppgjøret omfatter 29.500 ansatte i 1.742 medlemsbarnehager.

– Det er sterkt beklagelig at meklingen ikke har ført frem og det er en alvorlig situasjon at vi nå har streik i PBL-området. Men det har ikke vært mulig for PBL å imøtekomme de omfattende og svært kostbare kravene, særlig knyttet til pensjon, sier PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup. 

Det var på forhånd varslet at spørsmål knyttet til fremtidig pensjonsordning, inkludert AFP (avtalefestet pensjon), ville bli en sentral del av i meklingen. PBL ble før meklingen beskyldt for løftebrudd, noe PBL-lederen bestemt avviser.

– Det er riktig at vi i forbindelse med enigheten om Barnehagepensjon hadde punkter i protokollen der vi tegnet opp en ønsket vei videre for AFP og fordeling av pensjonskostnader. Men det lå noen forutsetninger til grunn for denne enigheten, ikke minst at eventuelle endringer skulle skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver. Når politikerne har kuttet pensjonstilskuddet med mange hundre millioner kroner, er forutsetningene for å følge opp intensjonene ikke lenger til stede. Derfor vil det være uansvarlig av PBL å anbefale medlemsbarnehagene disse ekstra kostnadene nå, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Krevende økonomisk utgangspunkt

Han påpeker at PBL i dag har en samlet pakke pensjonsytelser for de ansatte som fullt ut er konkurransedyktig med øvrige ordninger i sektoren.

– For PBL er det en selvfølge at ansatte i offentlig finansierte virksomheter har likeverdige lønns- og pensjonsvilkår, uavhengig av om de er ansatt i en kommune eller i en privat bedrift. Vi er veldig stolte av PBLs barnehagepensjon som fagforeningene selv har omtalt som «gullstandarden» i sektoren.

For PBL og de private barnehagene har inngangen til årets forhandlinger vært mer krevende enn noen gang tidligere. Realnedgang i tilskudd truer bærekraften i, og eksistensgrunnlaget til, mange private barnehager over hele landet. Flere endringer i rammevilkårene rammer ensidig den private delen av sektoren, med om lag 2.900 barnehager og 134.000 barn.

Regjeringens kutt i pensjonstilskudd gir alene en samlet nedgang i tilskudd på om lag 400 millioner kroner fra 2022. Ytterligere kutt gjennomføres fra 2023 og 2024.

– Regjeringen har i realiteten satt partene i en helt umulig situasjon. Både vi og medlemsbarnehagene våre er opptatt av at de ansatte skal ha gode ordninger og ytelser som minst er på nivå med det ansatte i kommunale barnehager har. Men hvis ikke det økonomiske fundamentet for dette er på plass, er det ingen garanti for at vi klarer opprettholde det i fremtiden, sier Schjelderup.

Tariffavtale siden 1997

Siden 1997 har PBL hatt hoved- og hovedtariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Schjelderup er tydelig på at PBL vil jobbe hardt for å sikre at ansatte i medlemsbarnehagene også i fremtiden skal være sikret konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er en jobb som må gjøres på flere arenaer, også den politiske, for å sikre bærekraftige rammevilkår slik at barnehagene også i fremtiden kan ha gode ordninger for sine ansatte. Vi håper fagforeningene vil stå sammen med oss i dette arbeidet, sier Schjelderup.

Det er mekler Inger-Marie Landfald som har meklet mellom PBL og fagforeningene.

Partene møttes til forhandlinger 30. august, men kom ikke til enighet da og PBL-oppgjøret gikk dermed til mekling. Som altså endte i et nytt brudd natt til lørdag.

– Har krevd i pose og sekk

– Vi mener fagforeningene har krevd å få både i pose og sekk, det i et år som de godt vet er helt ekstraordinært for bransjen. Kravene som fra før er kjent gjennom forhandlingene i slutten av august, ville påført våre medlemsbarnehager 1,4 milliarder kroner i engangskostnader og om lag 220 millioner kroner i økte årlige kostnader. Når vi samtidig vet at en lønnsøkning på nivå med KS-oppgjøret innebærer 230 millioner kroner i økte kostnader for PBLs medlemsbarnehager, så tror jeg alle forstår at dette var krav som PBL ikke kunne imøtekomme, sier Schjelderup.

Fagforeningene hadde på forhånd varslet plassoppsigelse for om lag 1.000 ansatte i 112 barnehager, med virkning fra mandag 17. oktober. PBL hadde før helgen dialog og møter med representanter for alle barnehagene som er berørt av denne plassoppsigelsen.

Fredag ettermiddag sendte fagforeningene i tillegg ut plassoppsigelser for et nytt uttak som vil gjelde fra torsdag 20. oktober. PBL kommer tilbake med informasjon og rådgiving til barnehagene som er direkte berørt av dette uttaket.