Ja i uravstemningen – ny tariffavtale har trådt i kraft

Trond Ellefsen (Delta), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) ble 16. november enige om en ny tariffavtale. Nå er avtalen godkjent av alle organisasjonene.

Ja i uravstemningen – ny tariffavtale har trådt i kraft

Etter at uravstemningen er avsluttet, er den nye hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området trådt i kraft, med virkning fra 1. mai 2022.

Publisert:

Et flertall både blant medlemmene i PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har stemt ja i uravstemningen.

Enigheten i årets oppgjør kom 16. november etter 31 dager med barnehagestreik.

Blant PBLs medlemsbarnehager som har avgitt en stemme, var det et klart flertall for det fremforhandlede resultatet: 

  • 99 prosent stemte ja til det fremlagte forslaget.
  • 1 prosent stemte nei til det fremlagte forslaget.

Resultatet fra uravstemningen innebærer at ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området, med de endringer som ble avtalt mellom partene gjennom forhandlinger, er trådt i kraft, med virkning fra 1. mai 2022.

De nye lønnstabellene finner du her.

Se også vår lønnskalkulator, der du kan beregne ny timelønn og nye overtidssatser for dine ansatte.

PBL er nå, sammen med fagforeningene, i gang med å redigere inn justeringene i hoved- og hovedtariffavtalen, i tråd med enigheten fra 16. november. De nye avtalene vil bli publisert på pbl.no så snart alt er på plass.