Hovedoppgjøret: Her er de nye minstelønnssatsene

Hovedoppgjøret: Her er de nye minstelønnssatsene

Nye minstelønnssatser i PBL-området gjelder fra 1. mai 2024. 

Publisert:

Enigheten mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta innebærer et lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning. 

Dette er på nivå med lønnsveksten i kommunale barnehager og frontfaget. 

De nye minstelønnssatsene finner du i her:

Les protokollen 

Resultatet i hovedoppgjøret skal ut på uravstemning både blant fagforeningene og blant medlemsbarnehagene som er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale. Det tas forbehold om at resultatet blir godkjent av medlemmene på uravstemning. 

Barnehagene oppfordres til å vente med å betale ut ny lønn til sine ansatte til etter uravstemningen.