Hovedoppgjøret: Enige om å jobbe med «livsfasetiltak» for å beholde dyktige ansatte

Hovedoppgjøret: Enige om å jobbe med «livsfasetiltak» for å beholde dyktige ansatte

PBL og fagforeningene er i hovedoppgjøret blitt enige om å jobbe med aktuelle tiltak for å gjøre det mer attraktivt for ansatte å fortsette i barnehagesektoren. 

Publisert:

Utfordringene med å rekruttere og beholde ansatte var et tema som hyppig kom opp da PBL i april reiste over store deler av landet for å få innspill fra medlemsbarnehagene foran hovedoppgjøret. 

I forhandlingene er PBL og fagforeningene blitt enige om å sette i gang et arbeid for å gjøre barnehagene mer attraktive gjennom hele yrkeslivet. 

I protokollen etter årets hovedoppgjør heter det: 

«Et partssammensatt utvalg skal, gjennom ny forskning og relevante erfaringer fra barnehagenes praksisfelt, drøfte hva som kan være aktuelle livsfasetiltak tilpasset barnehagesektoren. 

 Partene kan eventuelt bringe forslag til endringer i HTA ifb med i tariffrevisjonen 2026. 

 Arbeidet skal ferdigstilles innen 31.1.2026.» 

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup sier at PBL alltid er positiv til å bidra med sin kompetanse der det kan være til beste for barn, foreldre, ansatte, barnehageeiere og samfunnet som helhet. 

– Dette blir spennende og noe vi gleder oss til å ta fatt på. Dersom partene lykkes med dette partssammensatte arbeidet, kan det få betydelige positive effekter både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne i vårt tariffområde, sier Schjelderup.