Forhandlingene om hovedoppgjøret 2024 er i gang

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Marit Solheim (Delta) og Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet) fotografert før de gikk inn for å forhandle om hovedoppgjøret 2024.

Forhandlingene om hovedoppgjøret 2024 er i gang

PBL og arbeidstakerorganisasjonene er i gang med forhandlingene om hovedoppgjøret 2024. Det er satt av to dager til forhandlingene. 

Publisert:

Partene møttes i lokalene til Fagforbundet i Oslo onsdag klokken 10.00. Målet er å komme til enighet om ny hoved- og hovedtariffavtale innen torsdag ettermiddag. 

Innledningsvis har arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta levert inn et dokument med krav. 

Etter å ha sett på dette kravet, har PBL levert inn et dokument med svar. 

Disse dokumentene danner grunnlaget for videre forhandlinger. 

I hovedoppgjøret er i prinsippet alle sider ved hovedavtalen og hovedtariffavtalen gjenstand for forhandlinger. 

PBLs forhandlingsledelse har ambisjoner om konstruktive forhandlinger og mål om å komme til enighet. 

Samtidig gjør den økonomiske situasjonen i sektoren utgangspunktet for årets forhandlinger svært krevende. 

– Ettersom staten har valgt å uthule likebehandlingen i sektoren, starter årets forhandlinger i kraftig motbakke. Men partene skylder våre medlemmer å strekke oss langt for å komme frem til løsninger som gir fortsatt konkurransedyktige vilkår for ansatte og som medlemsbarnehagene kan leve med, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.