Debattinnlegg: Feil på feil fra lederen i Utdanningsforbundet

PBLs Jørn-Tommy Schjelderup skriver i dette innlegget at det er "beklagelig at Utdanningsforbundets leder Steffen Handal tramper inn i debatten med et angrep på PBL, breddfullt av faktafeil og stråmannsargumentasjon."

Debattinnlegg: Feil på feil fra lederen i Utdanningsforbundet

I et innlegg i flere aviser legger Utdanningsforbundets leder Steffen Handal frem en rekke påstander om PBL og barnehagestreiken. Felles for dem er at de er feilaktige.

Publisert:

Det er trist at årets oppgjør i tariffområdet til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) endte med konflikt. Jeg opplever at vi, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, langt på vei er enige om målene, nemlig gode og trygge vilkår for alle ansatte, uansett barnehage. Dette har vi lange tradisjoner for å jobbe sammen for, og det tror jeg vi også skal klare fint i fremtiden.

Derfor er det beklagelig at Utdanningsforbundets leder Steffen Handal tramper inn i debatten med et angrep på PBL, breddfullt av faktafeil og stråmannsargumentasjon.

Jeg ser meg nå nødt til å korrigere fem av hans feilaktige påstander.

Påstand 1: PBL hamrer på budskapet om at deres pensjonsordning er overlegen alle andre ordninger. Det er feil.

Svar 1: Jo, beregninger utført av Storebrand, basert på standardiserte forutsetninger som det er bred enighet om i forsikringsbransjen, viser at tjenestepensjonen til PBL vil gi vesentlig høyere utbetaling enn offentlig tjenestepensjon. For dem som har lang opptjeningstid, vil forskjellen utgjøre mange titusener i året.

Påstand 2: PBL mener det ikke er behov for endringer i pensjonsordningen.

Svar 2: Jo, PBL er helt tydelige på at dagens AFP-ordning i PBL-området skal moderniseres slik at ansatte i PBL-barnehager også i fremtiden skal sikres konkurransedyktige pensjonsvilkår. Men vi ønsker ikke å melde barnehagene inn i en svært dyr ordning nå, som ingen vet hvordan ser ut om to år.

Påstand 3: PBL har forpliktet seg til å gå inn i en AFP-ordning på linje med fellesordningen for privat AFP.

Svar 3: Nei, PBL har forpliktet seg til å forhandle om ny AFP, men ingen steder er det hogget i stein at Fellesordningen er eneste alternativ.

Påstand 4: Prisen for å innføre AFP i fellesordningen vil ikke være på 1,4 milliarder kroner, men om lag 120 millioner kroner.

Svar 4: Steffen Handal har åpenbart ikke oversikt over hva forbundet hans har krevd i forhandlingene. Medregning av ansiennitet for årskullene 1962-1967 i fellesordningen inngår i kravet. Og tall fra rapporten til det partssammensatte utvalget som har jobbet med saken, viser at regningen da kommer på 1,4 milliarder kroner.

Påstand 5: PBL hevder at det å gi de ansatte en skikkelig pensjon vil føre til konkurser og stengte barnehager.

Svar 5: Dette har vi aldri hevdet. PBL vil også i fremtiden gi de ansatte en skikkelig pensjon, men innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

PBL har ikke ønsket noen konflikt. Men vi kunne heller ikke akseptere et krav på det mangedobbelte av hva et oppgjør på nivå med kommuneoppgjøret ville kostet.

Påstanden om at dette skulle være en del av et politisk spill fra vår side, faller dermed på sin egen urimelighet.

Tvert imot kan det være grunn til å spørre om streiken, like mye som en reell arbeidskamp, er et politisk spill fra fagforeningene, for å ramme den delen av barnehagesektoren som de har vedtak på at de ønsker å motarbeide.

Jørn-Tommy Schjelderup
administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)