Enighet i PBL-oppgjøret

Lønnsforhandlinger PBL 2017

Enighet i PBL-oppgjøret

Under to timer tok det partene å bli enige i mellomoppgjøret for PBL-området. Nye minstelønnssatser for ansatte i PBL-barnehagene gjelder fra 1. mai 2017.

Publisert:

Mellomoppgjøret omfatter alle medlemsbarnehagene i PBL som er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale, det vil for øyeblikket si 1.754 medlemsbarnehager med nærmere 26.476 ansatte.

Ramme på 2,4 prosent

PBL forhandler med fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.  

  • Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent. Det er på nivå med oppgjøret i frontfagene i privat sektor og KS-oppgjøret.
  • Lønnstilleggene varierer fra 5.500 kroner til 16.300 kroner, avhengig av stillingstype og ansiennitet.
  • Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2017.

Enige i løpet av to timer

På forhånd var partene enige om at 0,96 prosent av årslønnsveksten på 2,4 prosent dekkes inn av overheng og glidning fra fjorårets hovedtarifforhandlinger.
Det betyr at det er 1,44 prosent «ferske» penger som skal fordeles i årets oppgjør og som barnehagene kan beregne inn i økte lønnskostnader for 2017.
Partene møttes til forhandlinger i Bodø klokken 10.00 tirsdag 23. mai. Og før klokken 12.00 var altså partene kommet til enighet.