Enighet i PBL-oppgjøret

Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta) ble enige etter to dager med forhandlinger om hovedoppgjøret 2024.

Enighet i PBL-oppgjøret

PBL og fagforeningene kom torsdag ettermiddag til enighet i PBL-oppgjøret som omfatter 1.637 medlemsbarnehager. Enigheten innebærer blant annet et økonomisk oppgjør på nivå med kommunal sektor.  

Publisert:

Den private delen av barnehagesektoren står i en økonomisk svært krevende situasjon. Derfor startet forhandlingene på mange måter i motbakke. Men alle parter har vært svært løsningsorienterte, og vi har sammen kommet frem til et tilfredsstillende resultat, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL. 

Forhandlingene startet onsdag 29. mai kl. 10.00, i Fagforbundets lokaler i Oslo. Etter to dager med forhandlinger, kom partene til enighet rundt klokken 17.00 torsdag ettermiddag.  

– Det har vært utfordrende forhandlinger, ikke minst på grunn av den krevende økonomiske situasjonen som mange av medlemmene befinner seg i og manglende avklaringer knyttet til dekning av pensjonskostnader. Både PBL og medlemmene våre er opptatt av at vi likevel ønsker å strekke oss langt for å sikre ansatte i private barnehager konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, også i fremtiden. Derfor er vi glade for at vi også denne gangen har klart å bli enige med fagforeningene, sier PBL-direktøren.   

Dette er partene enige om:  

  • Endringer i minstelønnssatsene som innebærer et økonomisk oppgjør med en ramme på 5,2 prosent, som er på nivå med oppgjøret for ansatte i både frontfaget og kommuneoppgjøret. Nye minstelønnssatser gjelder fra 1. mai 2024.  
  • Mindre tekstuelle justeringer i Hoved- og Hovedtariffavtalen.  
  • Partene skal følge opp arbeidet med protokollen om pensjon fra hovedoppgjøret i 2022 – og også jobbe i fellesskap for å sikre at alle barnehager i PBL-området skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader. 

Det tas forbehold om at den fremforhandlede løsningen blir godkjent i de respektive organisasjonenes organer.  

I PBL skal den fremforhandlede løsningen først vurderes av PBLs styre, før den sendes ut på uravstemning blant medlemsbarnehagene som er omfattet av PBLs Hoved- og Hovedtariffavtale.

Les protokollen her!