Ber medlems-barnehagene om innspill etter rundreise om tariffoppgjøret

Espen Rokkan er direktør for arbeidsgiveravdelingen og forhandlingssjef i PBL.

Ber medlems-barnehagene om innspill etter rundreise om tariffoppgjøret

I mars har PBL besøkt 11 byer for å gå i dialog med medlemsbarnehagene om årets hovedoppgjør. Se video av det digitale medlemsmøtet som avsluttet rundreisen. 

Publisert:

Det er knyttet stor spenning til årets tariffoppgjør, både i barnehagesektoren og samfunnet rundt oss. 

For private barnehager kan årets oppgjør bli ekstra krevende: 

  • Driftsmarginene i sektoren har de siste årene vært fallende, og foreløpige tall viser at tilskuddene for 2022 går ned, både i kroner og ører og ikke minst justert for det som i statsbudsjettet ble satt opp som forventet lønns- og prisvekst. 
  • Prisstigningen for 2022 ser nå ut til å bli vesentlig høyere enn det som var forventet bare for noen måneder siden.
  • LO har uttalt at hovedkravet for 2022 er økt kjøpekraft, altså lønnsøkning ut over prisvekst. 

Omfattende rundreise 

Med dette som bakteppe er det viktig for PBL å få innspill fra medlemsbarnehagene foran tariffoppgjøret. Ikke minst vil gode og mange innspill gi styret et godt grunnlag for å gi et mandat til administrasjonen foran forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. 

I mars har derfor PBL besøkt 11 byer for å møte medlemsbarnehagene om viktige spørsmål knyttet til oppgjøret. 

Rundreisen startet i Hamar 8. mars og har senere vært innom Sarpsborg, Trondheim, Drammen, Oslo, Molde, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø og Bodø. 

Digitalt møte 

Det hele avsluttet med et direktesendt digitalt medlemsmøte onsdag 30. mars, der PBLs forhandlingssjef Espen Rokkan orienterte om forutsetningene som ligger til grunn for hovedoppgjøret. 

I møtet ga Rokkan også informasjon om flere aktuelle spørsmål, som blant annet: 

  • Hvor høy lønnsvekst ligger det an til å bli i Norge i 2022? 
  • Hvordan og hvorfor står frontfagsmodellen sentralt i den norske tradisjonen? 
  • Hvordan kommer partene i PBL-området normalt frem til rammene for oppgjøret? 
  • Hvilke andre forhold enn de rent økonomiske kan være gjenstand for forhandlinger i et hovedoppgjør? 

Se opptak av møtet her (krever innlogging) 

Enighet i frontfaget 

I tariffoppgjørene forhandler det såkalte frontfaget, altså virksomheter innenfor viktige konkurranseutsatte næringer, først. I dette oppgjøret ble det fredag 1. april enighet om et oppgjør med en ramme på 3,7 prosent. 

Forhandlingene i PBL-området skjer etter at også oppgjøret i kommunesektoren er ferdig. Her forhandlingene onsdag 6. april. 

Tradisjonelt skjer PBL-oppgjøret i juni. Men de siste årene er tariffoppgjøret i PBL-området blitt utsatt til høsten: I 2019 på grunn av utsiktene til å bli enige om ny pensjonsordning, i 2020 på grunn av pandemien og i 2021 på grunn av streiken i kommuneoppgjøret. 

Dersom oppgjørene i frontfagene og kommunesektoren ikke skaper forsinkelser, vil det bli forhandlinger i PBL-området 27.- 28. juni.