–Utdanningsforbundet villeder egne medlemmer om PBL-pensjon

–Utdanningsforbundet villeder egne medlemmer om PBL-pensjon

PBL stiller seg svært kritisk til Utdanningsforbundets påstander om at ansatte i PBL-barnehager har dårligere utbetaling av pensjon enn ansatte i kommunale barnehager. – Det er direkte uredelig å holde tjenestepensjonen utenfor regnestykkene, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

I artikkelen «Så mye taper PBL-ansatte i pensjon hvert år» på nettsiden utdanningsforbundet.no, hevder Utdanningsforbundet at ansatte i PBL-området får vesentlig dårligere pensjon enn ansatte i andre barnehager – uansett alder og lønnsnivå.

Ser bort fra tjenestepensjonsordningen

Artikkelen bygger på regnestykker, der man sammenligner ytelser fra folketrygden for ansatte i PBL-området, med ytelser fra folketrygden og livsvarig AFP i andre tariffområder.

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup mener dette er uredelig triksing med tall.

– For det første hopper Utdanningsforbundet bukk over at tjenestepensjonen i PBL-området er vesentlig bedre enn tjenestepensjonen i det offentlige. Utdanningsforbundet er vel kjent med Storebrands tall som dokumenterer dette, basert på standardiserte forutsetninger som det er bred enighet om i forsikringsbransjen. Men Utdanningsforbundet velger å holde disse tallene utenfor regnestykkene, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

– Bygger på falsk forutsetning

–  For det andre bygger regnestykket på en falsk forutsetning om at PBL ikke vil ha noen ny AFP. Utdanningsforbundet ser altså totalt bort fra at PBL har sagt at vi også i fremtiden skal ha en AFP som, sammen med tjenestepensjonen, skal gi de ansatte like god pensjon som i det offentlige. Uenigheten er tidspunktet for å gå over til ny AFP, og om vi skal låse oss fast til fellesordningen, som vi ikke vet hva inneholder fra 2024, sier han.

Schjelderup sier at virksomheter som er offentlig finansiert har et særlig ansvar for å tilby ansatte gode lønns- og pensjonsvilkår. Han mener det er uproblematisk at fagforeningene jobber for at alle deres medlemmer skal ha gode og likeverdige vilkår.

– Men de går langt over streken når de villeder om ordningene i sektoren og setter sine egne medlemmer opp mot arbeidsgiverne sine på falske premisser. Dette styrker vår mistanke om at streiken like mye er et politisk spill for å ramme den delen av sektoren som fagforeningene har vedtak på at de vil motarbeide, som en reell arbeidskamp, sier Jørn-Tommy Schjelderup.