Legemeldt sykefravær litt opp i tredje kvartal

Det legemeldte sykefraværet 3. kvartal er lavere enn i 2. kvartal, men høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Legemeldt sykefravær litt opp i tredje kvartal

Det legemeldte sykefraværet i barnehagene tredje kvartal i år var litt høyere enn i samme periode de to foregående årene. Fortsatt er sykefraværet lavere i private enn i kommunale barnehager.

Publisert:

Private barnehager hadde i 3. kvartal 2020 et legemeldt sykefravær på 6,7 prosent, mens tilsvarende tall for kommunale barnehager var på 7,6 prosent.

Dette er både i kommunale og private barnehager en nedgang på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2020. Men sammenlignet med tredje kvartal i 2019 er det en økning på 0,6 prosentpoeng i private og 1,0 prosentpoeng i kommunale barnehager.

Det viser ferske sykefraværstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fanger ikke opp kortvarig hoste-fravær

På grunn av covid-19-pandemien er det mye som taler for at sykefraværet i barnehagene er vesentlig høyere enn normalt nå i 2020.

Blant annet er ansatte gjennom smittevernveilederen underlagt strengere retningslinjer enn vanlig når det gjelder å være hjemme fra jobb ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Dette kommer ikke veldig sterkt til uttrykk i SSBs sykefraværstall. Dette kommer blant annet av at disse statistikkene bare registrerer det legemeldte sykefraværet.

Private lavere siden 2011

Av tallene kan vi imidlertid se at private barnehager fortsatt har lavere legemeldt sykefravær enn kommunale barnehager. I tredje kvartal gjaldt dette også i alle landets fylker.

Tredje kvartal 2011 var sist sykefraværet var likt i kommunale og private barnehager. Etter det har sykefraværet systematisk gått mer ned i private enn i kommunale barnehager.

Flere tall på Barnehagemonitor

De ferske sykefraværstallene er publisert på PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no.

Der kan du finne nasjonale tall, statistikk både fra ditt eget fylke og din kommune – og dessuten sammenligne legemeldt sykefravær i ulike ansattgrupper i barnehagene.