Nye SSB-tall: Private barnehager har lavere sykefravær i alle fylker

Nye SSB-tall: Private barnehager har lavere sykefravær i alle fylker

Forskjellen på legemeldt sykefravær i private og kommunale barnehager var i første kvartal 2020 større enn på lenge.

Publisert:

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at legemeldt sykefravær i barnehagesektoren var på 10,1 prosent første kvartal i år.

Private barnehager hadde 9,4 prosent legemeldt fravær, mens tilsvarende tall for offentlige barnehager var 10,7 prosent.

Det legemeldte sykefraværet var lavere i private barnehager i alle landets 11 fylker. Og både blant kvinnelige og mannlige ansatte var det i årets tre første måneder lavere sykefravær i private enn i offentlige barnehager.

Hvert kvartal siden sommeren 2012 har private barnehager hatt lavere legemeldt sykefravær enn offentlige barnehager.

Les mer om sykefravær på barnehagemonitor.no.