Lavere sykefravær i private barnehager

Lavere sykefravær i private barnehager

Sykefraværet i barnehagesektoren er mye høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet. Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager.

Publisert:

Det viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som gjelder det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren for andre kvartal 2017.

Mens private barnehager i andre kvartal i år hadde et legemeldt sykefravær på 7,9 prosent, hadde de kommunale barnehagene et samlet legemeldt sykefravær på 9 prosent.

I 16 av 19 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale. Det er kun Oppland, Finnmark og Aust Agder som kan vise til et lavere sykefravær i de kommunale barnehagene med henholdsvis 0,2, 02 og 0,6 prosentpoeng.

Store variasjoner

Størst forskjell i sykefraværet mellom private og kommunale barnehager finner vi i Nordland, Hedmark og Oslo hvor de private barnehagene har et vesentlig lavere legemeldt fravær. Her skiller det henholdsvis 2,4, 2,2 og 2 prosentpoeng mellom kommunale og private barnehager.

Høyest sykefravær finner vi blant de kommunale barnehagene i Nordland med 10,7 prosent, de kommunale og private barnehagene i Finnmark med henholdsvis 10,1 og 10,3 prosent og de kommunale barnehagene i Hordaland som ifølge SSB hadde et sykefravær på 10,2 prosent for andre kvartal 2017.

Lavest sykefraværet finner vi i de private barnehagene i Sogn og Fjordane som er nede i 5,9 prosent. På en andreplass finner vi de private barnehagene i Hedmark med 6,7 prosent, mens private barnehager i Oslo og Vest-Agder kaprer tredjeplassen med sju prosent. Lavest sykefravær blant kommunale barnehager finner vi i Sogn og Fjordane med 7,8 prosent.   

Forskjellen øker

Tallene for SSB viser at det legemeldte sykefraværet for alle arbeidstakere i Norge lå på 5,4 prosent i andre kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 8,5 prosent.

Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene. Tallene fra SSB viser at de private og kommunale barnehagene har ligget ganske jevnt i det legemeldte sykefraværet fra 2006 og frem til 2012. De siste årene har de private barnehagene hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale barnehagene.